Translation

English
English Hungarian Actions
PHP Intl extension is enabled. PHP Intl kiterjesztés engedélyezve.
PHP version %s is enough (needed at least PHP %s). A PHP %s elégséges (legalább PHP %s szükséges).
The config file directory (%s) is not writable and the config file (%s) does not exists. A konfigurációs fájl könyvtára (%s) nem írható, és a konfigurációs fájl (%s) nem létezik.
The config file directory (%s) is writable. A konfigurációs fájl könyvtára (%s) írható.
The config file exists. A konfigurációs fájl létezik.
The template compile directory (%s) doesn't exist in "%s". Retry the installation process. A sablonok fordítási könyvtára (%s) nem létezik itt: „%s”. Kezdd újra a telepítési folyamatot.
The template compile directory (%s) is not writable. A sablonok fordítási könyvtára (%s) nem írható.
The template compile directory (%s) is writable. A sablonok fordítási könyvtára (%s) írható.
You need to enable the PHP Intl extension. Engedélyeznie kell a PHP Intl kiterjesztést.
Your PHP version (%s) is too old. This application needs at least PHP %s. A PHP %s túl régi. Az alkalmazáshoz legalább PHP %s szükséges.
date.timezone is set. date.timezone beállítva.
Add a comment to the poll Hozzászólás hozzáadása a szavazáshoz
Comment Hozzászólás
Comment saved Hozzászólás mentve
Comments Hozzászólások
Enter your name and comment prior to submitting the form Az űrlap elküldése előtt adja meg a nevét és hozzászólását
Remove comment Hozzászólás eltávolítása
Submit comment Hozzászólás beküldése
%A %e %B %Y %Y. %B %e., %A
%A, %B %e, %Y %Y. %B %e., %A
%B %Y %Y %B
%Y-%m-%d %Y.%m.%d.
%a %e %e., %a
%m/%d/%Y %H:%M %Y.%m.%d. %H:%M
Add range dates Időintervallum hozzáadása
End date Záró dátum
Start date Kezdő dátum
Y-m-d Y.m.d.
You can select at most 4 months Legfeljebb 4 hónapot válaszhat
yyyy-mm-dd yyyy.mm.dd.
yyyy-mm-dd-for-humans év.hónap.nap.

Loading…

User avatar meskobalazs

Translation uploaded

Framadate / FramadateHungarian

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
comment Framadate Glossary
form Framadate Glossary

String information

Source string location
.Comments.Enter your name and comment prior to submitting the form
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/hu.po, string 75