Translation

English
English Hungarian Actions
Remove all times Összes idősáv eltávolítása
Remove this day Nap eltávolítása
To schedule an event you need to provide at least two choices (e.g., two time slots on one day or two days). Egy esemény ütemezéséhez legalább két lehetőséget kell megadni (azaz két idősávot egy nap, vagy két napot).
You can add or remove additional days and times with the buttons A gombokkal további napokat és idősávokat adhat hozzá
Back to step 2 Vissza a 2. lépéshez
Confirm the creation of your poll A szavazás létrehozásának megerősítése
Create the poll Szavazás létrehozása
Expiry date: Lejárati idő:
List of options Lehetőségek listája
Once you have confirmed the creation of your poll, you will automatically be redirected to the poll's administration page. Ha megerősíti a szavazás létrehozását, automatikusan át lesz irányítva a szavazás adminisztrációs oldalára.
Removal date and confirmation (3 of 3) Eltávolítási idő és megerősítés (3/3)
Then you will receive two emails: one containing the link of your poll for sending to the participants, the other containing the link to the poll administration page. Aztán két e-mailt fog kapni: egyet ami a résztvevőknek elküldendő hivatkozást tartalmazza, és egy másikat, amely a szavazás adminisztrációs oldalának hivatkozását tartalmazza.
You can set a specific expiry date for the poll. Lejárati időt adhat meg a szavazáshoz.
Your poll will automatically be archived A szavazása automatikusan archiválva lesz
Your poll will be automatically archived in %d days. A szavazása %d nap után automatikusan archiválva lesz.
after the last date of your poll. a szavazás utolsó dátuma után.
Version %s %s verzió
Add a column Oszlop hozzáadása
Adding a column Oszlop hozzáadása
All comments deleted Összes hozzászólás törölve
All votes deleted Összes szavazat törölve
As poll administrator, you can change all the lines of this poll with this button A szavazás adminisztrátoraként ezzel a gombbal módosíthatja a szavazás sorait
Back to the poll Vissza a szavazáshoz
Choice added Lehetőség hozzáadva
Collect the emails of the polled users for the choice Az erre szavazó felhasználók e-mail címének begyűjtése
Column deleted Oszlop törölve
Comment deleted Hozzászólás törölve
Confirm removal of all comments Az összes hozzászólás eltávolításának megerősítése
Confirm removal of all votes Az összes szavazat eltávolításának megerősítése
Confirm removal of the column. Az oszlop eltávolításának megerősítése.
Confirm removal of your poll A szavazás eltávolításának megerősítése
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framadate/Framadate
The following string has different context, but the same source.
Locked Empty Framadate/Framadate v1.1.x

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
date Framadate Glossary
poll Framadate Glossary

String information

Source string location
.Step 3.after the last date of your poll.
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/hu.po, string 381