Translation

English
English Hungarian Actions
%m/%d/%Y %H:%M %Y.%m.%d. %H:%M
Add range dates Időintervallum hozzáadása
End date Záró dátum
Start date Kezdő dátum
Y-m-d Y.m.d.
You can select at most 4 months Legfeljebb 4 hónapot válaszhat
yyyy-mm-dd yyyy.mm.dd.
yyyy-mm-dd-for-humans év.hónap.nap.
Edit link for poll "%s" A(z) „%s” szavazás hivatkozásának szerkesztése
Here is the link for editing your vote: A szavazata szerkesztéséhez szükséges hivatkozás:
If you don't want to lose your personalized link, we can send it to you by email. Ha szeretné, elküldhetjük e-mailben a személyre szabott hivatkozását.
Please wait %d seconds before we can send an email to you then try again. Várjon %d másodpercet mielőtt elküldjük Önnek az e-mailt, aztán próbálja újra.
REMINDER EMLÉKEZTETŐ
Send Elküldés
The email address is not correct. Az e-mail cím helytelen.
Your reminder has been successfully sent! Az emlékeztető sikeresen elküldve!
Adding vote failed Szavazat hozzáadása sikertelen
Can't create an empty column. Üres oszlop nem hozható létre.
Can't create the config.php file in '%s'. Nem hozható létre a config.php fájl itt: „%s”.
Comment failed Hozzászólás sikertelen
Cookies are disabled on your browser. They are required to be able to create a poll. A sütik le vannak tiltva a böngészőjében. Engedélyezni kell őket a szavazás létrehozásához.
Enter a name Adjon meg egy nevet
Enter a name and a comment! Adjon meg egy nevet és egy hozzászólást.
Enter a title Adjon meg egy címet
Enter an email address Adjon meg egy e-mail címet
Error on amount of votes limitation: Value must be an integer greater than 0 Hiba a szavazatszám korlátozásában: az értéknek 0-nál nagyobb egész számnak kell lennie
Error! Hiba.
Failed to delete all comments Az összes hozzászólás törlése sikertelen
Failed to delete all votes Az összes szavazat törlése sikertelen
Failed to delete column Oszlop törlése sikertelen
Failed to delete the comment Hozzászólás törlése sikertelen
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framadate/Framadate
The following string has different context, but the same source.
Locked Translated Framadate/Framadate v1.1.x

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
.EditLink.Your reminder has been successfully sent!
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/hu.po, string 98