Translation

English
English Hungarian Actions
Keep the comments A hozzászólások megtartása
Keep the poll Szavazás megtartása
Keep the votes Szavazatok megtartása
Keep this poll A szavazás megtartása
Keep votes Szavazatok megtartása
Poll fully deleted Szavazás teljesen törölve
Poll saved Szavazás mentve
Remove column Oszlop eltávolítása
Remove the comments Hozzászólások eltávolítása
Remove the votes Szavazatok eltávolítása
The poll was created. A szavazás létrehozva.
Vote added Szavazat hozzáadva
Vote deleted Szavazat törölve
Vote updated Szavazat frissítve
You can add a new scheduling date to your poll. Új ütemezési dátumot adhat hozzá a szavazáshoz.
Your poll has been removed! A szavazása eltávolítva.
and add a new column with és új oszlop hozzáadása ezzel:
remove a column or a line with oszlop vagy sor törlése ezzel:
Users who voted "If need be" for this option have left those email addresses: A „ha szükséges” lehetőséget választó felhasználók a következő e-mail címeket hagyták:
Users who voted "No" for this option have left those email addresses: A „nem” lehetőséget választó felhasználók a következő e-mail címeket hagyták:
Users who voted "Yes" for this option have left those email addresses: Az „igen” lehetőséget választó felhasználók a következő e-mail címeket hagyták:
Deletion date: Törlési idő:
If you want to vote in this poll, you have to give your name, make your choice, and submit it by selecting the save button at the end of the line. Ha szeretne részt venni ebben a szavazásban, meg kell adnia a nevét, a válaszait, és a sor végén lévő mentés gombra kattintva be kell küldenie.
The administrator locked this poll. Votes and comments are frozen, it is no longer possible to participate Az adminisztrátor lezárta ezt a szavazást. A szavazatok és hozzászólások be lettek fagyasztva.
The poll has expired, it will soon be deleted. A szavazás lejárt. Hamarosan törölve lesz.
Your vote has been saved, but please note: you need to keep this personalised link to be able to edit your vote. A szavazata el lett mentve, de ne felejtse el megőrizni a személyre szabott hivatkozását, hogy módosítani tudja később a szavazatát.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framadate/Framadate
The following string has different context, but the same source.
Locked Translated Framadate/Framadate v1.1.x A szavazása el lett távolítva.

Loading…

User avatar meskobalazs

Translation changed

Framadate / FramadateHungarian

2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Mismatched exclamation mark

Source and translation do not both end with an exclamation mark

Reset

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Hungarian
poll Framadate Glossary

String information

Source string location
.adminstuds.Your poll has been removed!
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/hu.po, string 415