The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

English
English Galician
Send the poll link to your friends or colleagues Enviar a ligazón da enquisa aos seus amigos ou compañeiros
What is Framadate? De que se trata?
view an example? ver un exemplo?
CeCILL-B license Licenza CeCILL-B
Framadate is licensed under the Framadate está licenciado baixo a
Framadate was initially based on Inicialmente Framadate foi baseado en
The software O software
This software needs javascript and cookies enabled. It is compatible with the following web browsers: Este software require activar JavaScript e o rastro (cookies) activado. É compatíbel cos seguintes navegadores:
software developed by the University of Strasbourg. These days, it is developed by the Framasoft association. un software desenvolvido pola Universidade de Estrasburgo. Agora, o seu desenvolvemento é realizado pola asociación Framasoft.
Grow your own Cultive o seu xardín
If you want to install the software for your own use and thus increase your independence, we can help you at: Se quere instalar o software para o seu propio uso e así aumentar a súa independencia, podemos axudarlle a:
To participate in the software development, suggest improvements or simply download it, please visit Para participar no desenvolvemento de software, suxerir melloras ou simplemente descargalo, visite
the development site a páxina de desenvolvemento
Actions Accións
Administration Administración
Author Autor
Back to administration Volver á administración
Change the poll Cambiar a enquisa
Email Correo
Executed Executado
Expiry date Data de caducidade
Fail Fallo
Failed: Fallou:
Format Formato
Installation Instalación
Logs Rexistros
Migration Migración
Nothing Nada
Pages: Páxinas:
Poll ID ID da enquisa
Poll deleted Enquisa eliminada
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framadate/Framadate
The following string has different context, but the same source.
Translated Framadate/Framadate v1.1.x

Loading…

User avatar damufo

Translation uploaded

Framadate / FramadateGalician

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Galician
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
.Admin.Author
String age
a year ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/gl.po, string 22