Translation

English
English Catalan Actions
with amb
Make a standard poll Feu una enquesta estàndard
Schedule an event Programeu un esdeveniment
Where are my polls? On són les enquestes?
Administrator mail address Adreça de correu d'administrador
Application name Nom de l'aplicació
Clean URL Neteja l'URL
Database driver Controlador de base de dades
Database hostname Nom del servidor de base de dades
Database name Nom de la base de dades
Database port Port de base de dades
Default language Llengua predeterminada
General General
Install Instal·la
Migration table Taula de migració
Password Contrasenya
Prefix Prefix
Respond-to mail address Respon a l'adreça de correu
User Usuari
Change language Canvia la llengua
Select language Trieu la llengua
"The road is long, but the way is clear…"<br/>Framasoft lives only by your donations.<br/>Thank you in advance for your support https://soutenir.framasoft.org "El camí és llarg, però el camí està clar ..." <br/> Framasoft només viu de les vostres donacions. <br/> Gràcies per endavant pel vostre suport https://soutenir.framasoft.org
Message for the author Missatge per a l'autor
Notification of poll: %s Notificació de l'enquesta: %s
Participant link Enllaç per als participants
Poll participation: %s Participació en l'enquesta: %s
Someone just changed your poll at the following link <a href="%1$s">%1$s</a>. Algú ha canviat l'enquesta de l'enllaç següent <a href="%1$s">%1$s</a>.
Someone just deleted your poll "%s". Algú acaba d'eliminar la vostra enquesta «%s».
Thank you for participating in the poll at the following link Gràcies per participar en l'enquesta de l'enllaç següent
Thank you for your trust. Gràcies per la vostra confiança.
This is the message to forward to the poll participants. Aquest és el missatge que es reenviarà als participants de l'enquesta.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framadate/Framadate
The following strings have different contexts, but the same source.
Locked Translated Framadate/Framadate v1.1.x
Locked Translated Framadate/Framadate v1.1.x
Locked Translated Framadate/Framadate v1.1.x

Loading…

User avatar jmontane

Translation changed

Framadate / FramadateCatalan

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
.Installation.Password .Password.Password .Step 1.Password
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/ca.po, string 221