The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not merge the repository.

Translation

Date.Max dates count
English
Key English Hungarian
Check.date.timezone is set. date.timezone is set. date.timezone beállítva.
Comments.Add a comment to the poll Add a comment to the poll Hozzászólás hozzáadása a szavazáshoz
Comments.Comment added Comment saved Hozzászólás mentve
Comments.Comments of polled people Comments Hozzászólások
Comments.Remove the comment Remove comment Hozzászólás eltávolítása
Comments.Send the comment Submit comment Hozzászólás beküldése
Comments.Your comment Comment Hozzászólás
Comments.anonyme anonyme aninom
Date.Add range dates Add range dates Időintervallum hozzáadása
Date.DATE %Y-%m-%d %Y.%m.%d.
Date.DATETIME %m/%d/%Y %H:%M %Y.%m.%d. %H:%M
Date.DAY %a %e %e., %a
Date.End date End date Záró dátum
Date.FULL %A, %B %e, %Y %Y. %B %e., %A
Date.MONTH_YEAR %B %Y %Y %B
Date.Max dates count You can select at most 4 months Legfeljebb 4 hónapot válaszhat
Date.SHORT %A %e %B %Y %Y. %B %e., %A
Date.Start date Start date Kezdő dátum
Date.datepicker yyyy-mm-dd yyyy.mm.dd.
Date.datetime_parseformat Y-m-d Y.m.d.
Date.dd/mm/yyyy yyyy-mm-dd yyyy.mm.dd.
EditLink.Edit link for poll "%s" Edit link for poll "%s" A(z) „%s” szavazás hivatkozásának szerkesztése
EditLink.Here is the link for editing your vote: Here is the link for editing your vote: A szavazata szerkesztéséhez szükséges hivatkozás:
EditLink.If you don't want to lose your personalized link, we can send it to your email. If you don't want to lose your personalized link, we can send it to your email. Ha nem akarja elveszíteni a személyre szabott hivatkozását, elküldhetjük e-mailben.
EditLink.Please wait %d seconds before we can send an email to you then try again. Please wait %d seconds before we can send an email to you then try again. Várjon %d másodpercet mielőtt elküldjük Önnek az e-mailt, aztán próbálja újra.
EditLink.REMINDER REMINDER EMLÉKEZTETŐ
EditLink.Send Send Elküldés
EditLink.The email address is not correct. The email address is not correct. Az e-mail cím helytelen.
EditLink.Your reminder has been successfully sent! Your reminder has been successfully sent! Az emlékeztető sikeresen elküldve!
Error.Adding vote failed Adding vote failed Szavazat hozzáadása sikertelen
Error.CANT_CONNECT_TO_DATABASE Unable to connect to database Nem sikerült csatlakozni az adatbázishoz
Key English Hungarian
Comments.anonyme anonyme aninom
Comments.Comment added Comment saved Hozzászólás mentve
Comments.Comments of polled people Comments Hozzászólások
Comments.Remove the comment Remove comment Hozzászólás eltávolítása
Comments.Send the comment Submit comment Hozzászólás beküldése
Comments.Your comment Comment Hozzászólás
Date.Add range dates Add range dates Időintervallum hozzáadása
Date.DATE %Y-%m-%d %Y.%m.%d.
Date.datepicker yyyy-mm-dd yyyy.mm.dd.
Date.DATETIME %m/%d/%Y %H:%M %Y.%m.%d. %H:%M
Date.datetime_parseformat Y-m-d Y.m.d.
Date.DAY %a %e %e., %a
Date.dd/mm/yyyy yyyy-mm-dd yyyy.mm.dd.
Date.End date End date Záró dátum
Date.FULL %A, %B %e, %Y %Y. %B %e., %A
Date.Max dates count You can select at most 4 months Legfeljebb 4 hónapot válaszhat
Date.MONTH_YEAR %B %Y %Y %B
Date.SHORT %A %e %B %Y %Y. %B %e., %A
Date.Start date Start date Kezdő dátum
EditLink.Edit link for poll "%s" Edit link for poll "%s" A(z) „%s” szavazás hivatkozásának szerkesztése
EditLink.Here is the link for editing your vote: Here is the link for editing your vote: A szavazata szerkesztéséhez szükséges hivatkozás:
EditLink.If you don't want to lose your personalized link, we can send it to your email. If you don't want to lose your personalized link, we can send it to your email. Ha nem akarja elveszíteni a személyre szabott hivatkozását, elküldhetjük e-mailben.
EditLink.Please wait %d seconds before we can send an email to you then try again. Please wait %d seconds before we can send an email to you then try again. Várjon %d másodpercet mielőtt elküldjük Önnek az e-mailt, aztán próbálja újra.
EditLink.REMINDER REMINDER EMLÉKEZTETŐ
EditLink.Send Send Elküldés
EditLink.The email address is not correct. The email address is not correct. Az e-mail cím helytelen.
EditLink.Your reminder has been successfully sent! Your reminder has been successfully sent! Az emlékeztető sikeresen elküldve!
Error.Adding vote failed Adding vote failed Szavazat hozzáadása sikertelen
Error.CANT_CONNECT_TO_DATABASE Unable to connect to database Nem sikerült csatlakozni az adatbázishoz
Error.Can't create an empty column. Can't create an empty column. Üres oszlop nem hozható létre.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framadate/Framadate v1.1.x
The following string has different context, but the same source.
Translated Framadate/Framadate

Loading…

User avatar meskobalazs

Translation uploaded

Framadate / Framadate v1.1.xHungarian

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Date.Max dates count
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locale/hu.json, string 83