The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not merge the repository.

Translation

FindPolls.If you weren't the source of this action and if you think this is an abuse of the service, please notify the administrator on %s.
English
Key English Catalan Actions
Error.The address is not correct! You should enter a valid email address (like r.stallman@outlock.com) in order to receive the link to your poll. The address is not correct! You should enter a valid email address (like r.stallman@outlock.com) in order to receive the link to your poll. L'adreça no és correcta. Has d'introduir una adreça de correu electrònic vàlida (com ara r.stallman@outlock.com) per a rebre l'enllaç a l'enquesta.
Error.The column already exists The column already exists La columna ja existeix
Error.The name is invalid. The name is invalid. El nom no és vàlid.
Error.The name you've chosen already exist in this poll! The name you've chosen already exists in this poll! El nom que heu introduït ja existeix!
Error.There is a problem with your choices There is a problem with your choices Hi ha un problema amb les vostres eleccions
Error.This id is not allowed This id is not allowed Aquest identificador no està permès
Error.This poll doesn't exist ! This poll doesn't exist! Aquesta enquesta no existeix!
Error.Update vote failed Update vote failed S'ha produït un error en actualitzar el vot
Error.You already voted You already voted Ja heu votat
Error.You can't create a poll with hidden results with the following edition option: You can't create a poll with hidden results with the following option: No podeu crear una enquesta amb resultats ocults amb la següent opció:·
Error.You can't select more than %d dates You can't select more than %d dates No podeu seleccionar més de %d dates
Error.You haven't filled the first section of the poll creation. You haven't filled in the first section of the poll. No heu omplert la primera secció de la enquesta.
Error.Your vote wasn't counted, because someone voted in the meantime and it conflicted with your choices and the poll conditions. Please retry. Your vote wasn't counted, because someone voted in the meantime and it conflicted with your choices and the poll conditions. Please retry. El vostre vot no es tindrà en compte, perquè algú ha votat en el mateix moment i això entra en conflicte amb les vostres opcions i les condicions de l'enquesta. Torneu-ho a provar.
FindPolls.Have a good day! Have a good day! Que tingueu un bon dia!
FindPolls.Here is the list of the polls that you manage on %s: Here is the list of the polls that you manage on %s: Aquesta és la llista de les enquestes que gestioneu a %s:
FindPolls.If you weren't the source of this action and if you think this is an abuse of the service, please notify the administrator on %s. If you weren't the source of this action and if you think this is an abuse of the service, please notify the administrator on %s. Si no éreu l’origen d’aquesta acció i creieu que es tracta d’un abús del servei, notifiqueu l’administrador al %s.
FindPolls.List of your polls List of your polls Llista de les vostres enquestes
FindPolls.PS: this email has been sent because you – or someone else – asked to get back the polls created with your email address. PS: this email has been sent because you – or someone else – asked to get back the polls created with your email address. PS: aquest correu electrònic s'ha enviat perquè heu sol·licitat (o algú altre) recuperar les enquestes creades amb la vostra adreça de correu electrònic.
FindPolls.Polls sent Polls sent Enquestes enviades
FindPolls.Send me my polls Send me my polls Envia'm les enquestes
Generic.(in the format name@mail.com) (in the format name@mail.com) (en format nom@mail.com)
Generic.ASTERISK * *
Generic.Add Add Afegeix
Generic.Back Back Enrere
Generic.Back to the homepage of Back to the homepage of Torna a la pàgina d'inici de
Generic.Cancel Cancel Cancel·la
Generic.Caption Caption Títol
Generic.Choice Choice Elecció
Generic.Classic Classic Clàssic
Generic.Close Close Tanca
Generic.Creation date: Creation date: Data de creació:
Key English Catalan Actions
Error.The address is not correct! You should enter a valid email address (like r.stallman@outlock.com) in order to receive the link to your poll. The address is not correct! You should enter a valid email address (like r.stallman@outlock.com) in order to receive the link to your poll. L'adreça no és correcta. Has d'introduir una adreça de correu electrònic vàlida (com ara r.stallman@outlock.com) per a rebre l'enllaç a l'enquesta.
Error.The column already exists The column already exists La columna ja existeix
Error.The name is invalid. The name is invalid. El nom no és vàlid.
Error.The name you've chosen already exist in this poll! The name you've chosen already exists in this poll! El nom que heu introduït ja existeix!
Error.There is a problem with your choices There is a problem with your choices Hi ha un problema amb les vostres eleccions
Error.This id is not allowed This id is not allowed Aquest identificador no està permès
Error.This poll doesn't exist ! This poll doesn't exist! Aquesta enquesta no existeix!
Error.Update vote failed Update vote failed S'ha produït un error en actualitzar el vot
Error.You already voted You already voted Ja heu votat
Error.You can't create a poll with hidden results with the following edition option: You can't create a poll with hidden results with the following option: No podeu crear una enquesta amb resultats ocults amb la següent opció:·
Error.You can't select more than %d dates You can't select more than %d dates No podeu seleccionar més de %d dates
Error.You haven't filled the first section of the poll creation. You haven't filled in the first section of the poll. No heu omplert la primera secció de la enquesta.
Error.Your vote wasn't counted, because someone voted in the meantime and it conflicted with your choices and the poll conditions. Please retry. Your vote wasn't counted, because someone voted in the meantime and it conflicted with your choices and the poll conditions. Please retry. El vostre vot no es tindrà en compte, perquè algú ha votat en el mateix moment i això entra en conflicte amb les vostres opcions i les condicions de l'enquesta. Torneu-ho a provar.
FindPolls.Have a good day! Have a good day! Que tingueu un bon dia!
FindPolls.Here is the list of the polls that you manage on %s: Here is the list of the polls that you manage on %s: Aquesta és la llista de les enquestes que gestioneu a %s:
FindPolls.If you weren't the source of this action and if you think this is an abuse of the service, please notify the administrator on %s. If you weren't the source of this action and if you think this is an abuse of the service, please notify the administrator on %s. Si no éreu l’origen d’aquesta acció i creieu que es tracta d’un abús del servei, notifiqueu l’administrador al %s.
FindPolls.List of your polls List of your polls Llista de les vostres enquestes
FindPolls.Polls sent Polls sent Enquestes enviades
FindPolls.PS: this email has been sent because you – or someone else – asked to get back the polls created with your email address. PS: this email has been sent because you – or someone else – asked to get back the polls created with your email address. PS: aquest correu electrònic s'ha enviat perquè heu sol·licitat (o algú altre) recuperar les enquestes creades amb la vostra adreça de correu electrònic.
FindPolls.Send me my polls Send me my polls Envia'm les enquestes
Generic.Add Add Afegeix
Generic.ASTERISK * *
Generic.Back Back Enrere
Generic.Back to the homepage of Back to the homepage of Torna a la pàgina d'inici de
Generic.Cancel Cancel Cancel·la
Generic.Caption Caption Títol
Generic.Choice Choice Elecció
Generic.Classic Classic Clàssic
Generic.Close Close Tanca
Generic.Creation date: Creation date: Data de creació:

Loading…

User avatar tonisercor

New translation

Framadate / Framadate v1.1.xCatalan

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

String information

Key
FindPolls.If you weren't the source of this action and if you think this is an abuse of the service, please notify the administrator on %s.
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locale/ca.json, string 148