Translation

soutenir->text
English
Key English Hungarian
title Home Kezdőlap
intro ## To de-google-ify is not enough

@:html.soft invites you to join us on a shared adventure: to explore the
digital worlds where humanity and our fundamental freedoms are respected,
respected
right through to the creation of the tools that we use.

During this journey, planned for 2017 to 2020, let us set out to define the
digital tools which make possible our contributions in all fields of our
activity
and in all types of creativity.
## A google-mentesítés nem elég

A @:html.soft meghív, hogy csatlakozz a közös kalandunkhoz: fedezzünk
fel olyan digitális világokat, ahol az emberséget és az alapvető szabadságokat
tiszteletben tartják, és ez egészen az általunk használt eszközök
létrehozásáig
igaz.

A 2017 és 2020 között tartó utazás alatt, határozzuk meg, hogy mely digitális
eszközök teszik lehetővé a közreműködésünket a tevékenységünk és a
kreativitásunk
minden területén.
services ### 2017-2018: Create and offer tools

At @:html.soft, thanks to three years of [<b class="violet">De-google-ify</b>
<b class="orange">Internet</b>](@:link.dio), which has
put in place more than thirty alternative services, we know that the web
giants
don’t just siphon off our digital lives: by their very design, they shape our
habits, our actions, even the way we think.

In the exploration of this first world, you’ll find online services that are
designed with a different set of values, respecting the (private) lives of
users
and the diversity that makes up our networks. In this world are conceived the
digital tools that allow us to share our ideas, our opinions, our meetings…
even our videos!
### 2017-2018: Eszközök készítése és ajánlása

At @:html.softnál, a három éves **[<b class="violet">Internet</b>
<b class="orange">google-mentesítése</b>](@:link.dio) kampánynak köszönhetően, amely több
mint 30 alternatív szolgáltatást eredményezett, tudjuk hogy a webes óriások
nem csak a digitális életünket szívják el: a tervezésüktől fogva alakítják
szokásainkat,
cselekedeteinket, sőt még azt is, hogyan gondolkodunk.

Ezen világ felfedezésekor olyan szoftvereket fogsz találni, amelyek más
értékek
szerint lettek tervezve: tiszteletben tartva a felhasználók (magán)életét, és
azt a változatosságot, amely a hálózatainkat alkotja. Ebben a világban
készülnek
azok a digitális eszközök, amelyekkel megoszthatjuk az ötleteinket,
véleményünket,
találkozóinkat… sőt még a videóinkat is!
essaimage ### 2018-2019: Pass on know-how

The web giants have based their model on centralising our data, seducing users
with services which actually lock our digital existence into gigantic digital
silos filled with our data: records of our clicks, our conversations, our
personal
life. To reproduce this centralised model is to concentrate power and the
dangers
that come with it.

Let us discover a world in which we don’t put all our lives in one single
digital
basket! A world in which, faced with the digital supermarkets that deal in our
data, we organise digital "cooperatives" that are local and based on exchange.
A world in which @:html.chatons abound, a world with personal clouds, where
we teach each other, with international cross-pollination.
### 2018-2019: Szakértelem továbbadása

A webes óriások arra építették a modelljüket, hogy centralizálják az
adatainkat,
olyan szolgáltatásokba zárva a felhasználókat, amelyek a digitális életüket
óriási, adatokkal teli digitális silókba zárják: tárolják a kattintásunkat,
a beszélgetéseinket és a magánéletünket. Ezen centralizált modell követése a
hatalom koncentrálásáról szól, és az ezzel járó veszélyekről.

Fedezzük fel közösen egy olyan világot, amelyben nem egyetlen digitális
kosárból
húzzuk elő az egész életünket! Egy olyan világot, ahol az adatainkkal dolgozó
digitális szupermarketek helyett, olyan digitális „szövetkezeteket”
szervezünk,
amelyek helyiek, és a kölcsönösségen alapulnak. Egy olyan világot, amely
személyes
felhőkből áll, ahol egymást tanítjuk, nemzetközi együttműködéssel.
educ-pop ### 2019-2020: Inspire the possibilities

There is a vision behind the services that the web giants offer. It reduces
our intimacy to a commodity for the benefit of advertisers and marketers. This
diminishes our role to that of a consumer and we are abandoning our freedom
for more comfort. There is no room in this schema for digital tools that
enable
possibilities like participation, contribution and popular education.

That leaves an as yet unexplored world for us to discover and cultivate
together,
equipped with tools designed to develop new ways to team up and to create
commons.
A world that is inspired by countless communities (such as the free software
community), to help each of us to choose the tools that work for us, to become
digitally autonomous, to collaborate differently and to share knowledge.
### 2019-2020: Lehetőségek inspirációja

There is a vision behind the services that the web giants offer. It reduces
our intimacy to a commodity for the benefit of advertisers and marketers. This
diminishes our role to that of a consumer and we are abandoning our freedom
for more comfort. There is no room in this schema for digital tools that
enable
possibilities like participation, contribution and popular education.

That leaves an as yet unexplored world for us to discover and cultivate
together,
equipped with tools designed to develop new ways to team up and to create
commons.
A world that is inspired by countless communities (such as the free software
community), to help each of us to choose the tools that work for us, to become
digitally autonomous, to collaborate differently and to share knowledge.
soutenir->title Support Framasoft A Framasoft támogatása
soutenir->text Framasoft is a non-profit which can **only** keep running
thanks to your donations. Do you like what we do? Do you think we’re going
in the right direction? If so, and you’re able to make a donation, we’d very
much appreciate it!
soutenir->why Why support @:txt.soft?
soutenir->money Where is your money going to?
soutenir->numbers @:txt.soft in a few numbers
soutenir->timeline Actions timeline
Key English Hungarian
educ-pop ### 2019-2020: Inspire the possibilities

There is a vision behind the services that the web giants offer. It reduces
our intimacy to a commodity for the benefit of advertisers and marketers. This
diminishes our role to that of a consumer and we are abandoning our freedom
for more comfort. There is no room in this schema for digital tools that
enable
possibilities like participation, contribution and popular education.

That leaves an as yet unexplored world for us to discover and cultivate
together,
equipped with tools designed to develop new ways to team up and to create
commons.
A world that is inspired by countless communities (such as the free software
community), to help each of us to choose the tools that work for us, to become
digitally autonomous, to collaborate differently and to share knowledge.
### 2019-2020: Lehetőségek inspirációja

There is a vision behind the services that the web giants offer. It reduces
our intimacy to a commodity for the benefit of advertisers and marketers. This
diminishes our role to that of a consumer and we are abandoning our freedom
for more comfort. There is no room in this schema for digital tools that
enable
possibilities like participation, contribution and popular education.

That leaves an as yet unexplored world for us to discover and cultivate
together,
equipped with tools designed to develop new ways to team up and to create
commons.
A world that is inspired by countless communities (such as the free software
community), to help each of us to choose the tools that work for us, to become
digitally autonomous, to collaborate differently and to share knowledge.
essaimage ### 2018-2019: Pass on know-how

The web giants have based their model on centralising our data, seducing users
with services which actually lock our digital existence into gigantic digital
silos filled with our data: records of our clicks, our conversations, our
personal
life. To reproduce this centralised model is to concentrate power and the
dangers
that come with it.

Let us discover a world in which we don’t put all our lives in one single
digital
basket! A world in which, faced with the digital supermarkets that deal in our
data, we organise digital "cooperatives" that are local and based on exchange.
A world in which @:html.chatons abound, a world with personal clouds, where
we teach each other, with international cross-pollination.
### 2018-2019: Szakértelem továbbadása

A webes óriások arra építették a modelljüket, hogy centralizálják az
adatainkat,
olyan szolgáltatásokba zárva a felhasználókat, amelyek a digitális életüket
óriási, adatokkal teli digitális silókba zárják: tárolják a kattintásunkat,
a beszélgetéseinket és a magánéletünket. Ezen centralizált modell követése a
hatalom koncentrálásáról szól, és az ezzel járó veszélyekről.

Fedezzük fel közösen egy olyan világot, amelyben nem egyetlen digitális
kosárból
húzzuk elő az egész életünket! Egy olyan világot, ahol az adatainkkal dolgozó
digitális szupermarketek helyett, olyan digitális „szövetkezeteket”
szervezünk,
amelyek helyiek, és a kölcsönösségen alapulnak. Egy olyan világot, amely
személyes
felhőkből áll, ahol egymást tanítjuk, nemzetközi együttműködéssel.
intro ## To de-google-ify is not enough

@:html.soft invites you to join us on a shared adventure: to explore the
digital worlds where humanity and our fundamental freedoms are respected,
respected
right through to the creation of the tools that we use.

During this journey, planned for 2017 to 2020, let us set out to define the
digital tools which make possible our contributions in all fields of our
activity
and in all types of creativity.
## A google-mentesítés nem elég

A @:html.soft meghív, hogy csatlakozz a közös kalandunkhoz: fedezzünk
fel olyan digitális világokat, ahol az emberséget és az alapvető szabadságokat
tiszteletben tartják, és ez egészen az általunk használt eszközök
létrehozásáig
igaz.

A 2017 és 2020 között tartó utazás alatt, határozzuk meg, hogy mely digitális
eszközök teszik lehetővé a közreműködésünket a tevékenységünk és a
kreativitásunk
minden területén.
services ### 2017-2018: Create and offer tools

At @:html.soft, thanks to three years of [<b class="violet">De-google-ify</b>
<b class="orange">Internet</b>](@:link.dio), which has
put in place more than thirty alternative services, we know that the web
giants
don’t just siphon off our digital lives: by their very design, they shape our
habits, our actions, even the way we think.

In the exploration of this first world, you’ll find online services that are
designed with a different set of values, respecting the (private) lives of
users
and the diversity that makes up our networks. In this world are conceived the
digital tools that allow us to share our ideas, our opinions, our meetings…
even our videos!
### 2017-2018: Eszközök készítése és ajánlása

At @:html.softnál, a három éves **[<b class="violet">Internet</b>
<b class="orange">google-mentesítése</b>](@:link.dio) kampánynak köszönhetően, amely több
mint 30 alternatív szolgáltatást eredményezett, tudjuk hogy a webes óriások
nem csak a digitális életünket szívják el: a tervezésüktől fogva alakítják
szokásainkat,
cselekedeteinket, sőt még azt is, hogyan gondolkodunk.

Ezen világ felfedezésekor olyan szoftvereket fogsz találni, amelyek más
értékek
szerint lettek tervezve: tiszteletben tartva a felhasználók (magán)életét, és
azt a változatosságot, amely a hálózatainkat alkotja. Ebben a világban
készülnek
azok a digitális eszközök, amelyekkel megoszthatjuk az ötleteinket,
véleményünket,
találkozóinkat… sőt még a videóinkat is!
soutenir->money Where is your money going to?
soutenir->numbers @:txt.soft in a few numbers
soutenir->text Framasoft is a non-profit which can **only** keep running
thanks to your donations. Do you like what we do? Do you think we’re going
in the right direction? If so, and you’re able to make a donation, we’d very
much appreciate it!
soutenir->timeline Actions timeline
soutenir->title Support Framasoft A Framasoft támogatása
soutenir->why Why support @:txt.soft?
title Home Kezdőlap

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
soutenir->text
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/translations/hu/home.yml, string 7