Translation

Answer to a question where the user is asked about the time they can spend
English
Context English Polish Actions
Sidebar label Do you need some help? Potrzebujesz pomocy?
Do you want to contribute to something but don't know where to start? Tell us how much time you can spend and we'll get you started! Chcesz pomóc projektowi, ale nie wiesz gdzie zacząć? Powiedz nam, ile czasu możesz poświęcić, a my pomożemy Ci zacząć!
Task tag Documentation Dokumentacja
Contribution type Donations Dotacje
Sidebar label Duration: Czas trwania:
Task tag Feedback Feedback
Task tag Framalibre
Call to action to start contributing Get started Rozpocznij
Content/Home/Header Help us improve and promote Free Software and Free Culture with translations, documentation, feedback, communication… You don't need to be a developper to help! Pomóż nam ulepszać i promować Wolne Oprogramowanie i Wolna Kulturę dzięki tłumaczeniu, dokumentacji, informacji zwrotnej, komunikacji... nie musisz być programist.k.ą, żeby pomagać!
Here is a list of suggestions Oto lista sugestii
How much time can you spend? Ile czasu możesz poświęcić?
How to help? Jak pomóc?
Answer to a question where the user is asked about the time they can spend I don't know Nie wiem
Sidebar text to get help Include a link to this page and the number of the step that's giving you trouble.
Label for language switcher Language Język
Answer to a question where the user is asked about the time they can spend More Więcej
Task duration More than two hours Ponad dwie godziny
No preference
Task duration One hour Jedna godzina
Task tag OpenStreetMap
Badge displayed next to guide step Optional
Things that will help Recommendations Dotacje
Sidebar label Recommended equipment:
Sidebar label Recommended skills: Wymagane umiejętności:
Sidebar link Return home
Modal button Save changes Zapisz zmiany
Guide step title Step %{ index }: %{ step.title } Krok %{ index }: %{ title }
Sidebar label Steps Kroki
Task tag Support
Task tag Translation
Task tag Wikipedia

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
Answer to a question where the user is asked about the time they can spend
Source string location
src/views/Home.vue:47
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/pl/LC_MESSAGES/app.po, string 31