Translation status

48 Strings 41%
664 Words 21%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
CGU This component is linked to the Framasoft/Main repository. This translation does not yet exist. CC-BY-SA-4.0 0% 16 1,454
Credits This component is linked to the Framasoft/Main repository. This translation does not yet exist. CC-BY-SA-4.0 0% 2 178
Legals This component is linked to the Framasoft/Main repository. This translation does not yet exist. CC-BY-SA-4.0 0% 6 673
Asso This component is linked to the Framasoft/Main repository. This translation does not yet exist. CC-BY-SA-4.0 0% 40 353
Charte This component is linked to the Framasoft/Main repository. This translation does not yet exist. CC-BY-SA-4.0 0% 3 706
Soutenir This component is linked to the Framasoft/Commons repository. This translation does not yet exist. CC-BY-SA-4.0 0% 98 916
Full - Categories This component is linked to the Framasoft/Main repository. This translation does not yet exist. CC-BY-SA-4.0 0% 117 1,154
Commons CC-BY-SA-4.0 16% 15 33
Main CC-BY-SA-4.0 90% 2 8
Home This component is linked to the Framasoft/Main repository. CC-BY-SA-4.0 91% 5 144 11 1

Translation Information

Project website framasoft.org
Project maintainers User avatar tcit User avatar luc User avatar JosephK
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International
Source code repository https://framagit.org/framasoft/accueil.git
Repository branch master
Last remote commit Merge branch 'master' into 'master' bfb9d6a
User avatar JosephK authored 13 days ago
Weblate repository https://weblate.framasoft.org/git/framasoft/main/
Filemask app/locales/*/pages.yml
Monolingual base language file app/locales/en/pages.yml
Translation file Download app/locales/pl/pages.yml
User avatar theb33keeper

New translation

Framasoft / Full -PagesPolish

Free software?
Wolne oprogramowanie?
2 months ago
User avatar theb33keeper

Marked for edit

Framasoft / Full -PagesPolish

@:txt.soft is first and foremost a community of users. Yet, its functioning is distinctly that of a network, of projects, but also of partners..<br />So, @:txt.soft receives the support from numerous organisations (public, business, not-for-profit) allowing our projects to grow and develop. [List of all our partners](@:link.partenaires)
@:txt.soft is first and foremost a community of users. Yet, its functioning is distinctly that of a network, of projects, but also of partners..<br /> Zatem, @:txt.soft otrzymuje wsparcie od wielu organizacji (publiczynych, biznesowych, nie-dla-zysku) co pozwala naszym projektom rrosnać i rozwijać się [Lista wszystkich naszych partner*](@:link.partenaires)
2 months ago
User avatar theb33keeper

Marked for edit

Framasoft / Full -PagesPolish

@:txt.soft is first and foremost a community of users. Yet, its functioning is distinctly that of a network, of projects, but also of partners..<br />So, @:txt.soft receives the support from numerous organisations (public, business, not-for-profit) allowing our projects to grow and develop. [List of all our partners](@:link.partenaires)
@:txt.soft is first and foremost a community of users. Yet, its functioning is distinctly that of a network, of projects, but also of partners..<br /> Zatem, @:txt.soft otrzymuje wsparcie od wielu organizacji (publiczynych, biznesowych, nie-dla-zysku) co pozwala naszym projektom rrosnać i rozwijać się [Lista wszystkich naszych partner*](@:link.partenaires)
2 months ago
User avatar theb33keeper

Marked for edit

Framasoft / Full -PagesPolish

Our partners
Nasi partner*
2 months ago
User avatar theb33keeper

New translation

Framasoft / Full -PagesPolish

@:txt.soft would be nothing without its volunteer community, but cannot operate without the support of the association which has expenses and employs @:people.employees vital employees. Our funding depends on individual donations, that means on you. [If you think we deserve it…](@:link.soutenir)
@:txt.soft nie istniałby, gdyby nie społeczność jego wolontariusz*, ale nie może działać bez wsparcia stowarzyszenia, które ponosi koszty i zatrudnia @:people.employees kluczowych pracowników. Nasze fundusze zależą od indywidualnych darowizn, to znaczy od ciebie. [Jeśli uważasz, że na nie zasługujemy...](@:link.soutenir)
2 months ago
User avatar theb33keeper

Suggestion added

Framasoft / Full -PagesPolish

because its free as in free speech, not as in free beer
ponieważ jest wolne jak w wolności słowa, nie jak w piwie za darmo
2 months ago
User avatar theb33keeper

New translation

Framasoft / Full -PagesPolish

Support us?
Wesprzesz nas?
2 months ago
User avatar theb33keeper

Suggestion added

Framasoft / Full -PagesPolish

Who is behind @:txt.soft? Everybody who took part in our projects at some point. It is enough to be eager to promote Open source and license your contribution as open source. It guarantees that it will be added to the commons without any risk of being seized.
Kto stoi za @:txt.soft? Każdy, kto na jakimś etapie projektu brał w im udział. Wystarczy być chętnym.ą do promowania Otwartego oprogramowania i udzielić zezwolenia do wykorzystania swojego wkładu jako open source. To gwarantuje dodanie do wspólnoty bez ryzyka bycia ograbionym.
2 months ago
User avatar theb33keeper

New translation

Framasoft / Full -PagesPolish

An association
Stowarzyszenie
2 months ago
User avatar None

Committed changes

Framasoft / Full -PagesPolish

Committed changes 2 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 48 664 4,411
Translated 41% 20 143 967
Needs editing 6% 3 96 609
Failing checks 6% 3 96 609

Last activity

Last change Jan. 6, 2021, 12:45 p.m.
Last author theb33keeper

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity