Translation Information

Project website contributopia.org
Project maintainers User avatar tcit User avatar luc User avatar JosephK
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International
Source code repository https://framagit.org/framasoft/contributopia.git
Repository branch master
Last remote commit Merge branch 'weblate-contributopia-main' into 'master' 2dacc3f
User avatar tcit authored a month ago
Weblate repository https://weblate.framasoft.org/git/contributopia/main/
Filemask app/locales/*/home.yml
Monolingual base language file app/locales/en/home.yml
Translation file Download app/locales/sv/home.yml
User avatar None

Committed changes

Contributopia / HomeSwedish

Committed changes a year ago
User avatar autom

New translation

Contributopia / HomeSwedish

Actions timeline
Tidslinje över projekt
a year ago
User avatar autom

New translation

Contributopia / HomeSwedish

@:txt.soft in a few numbers
@:txt.soft i några få siffror
a year ago
User avatar autom

New translation

Contributopia / HomeSwedish

Where is your money going to?
Vad går dina pengar till?
a year ago
User avatar autom

New translation

Contributopia / HomeSwedish

Why support @:txt.soft?
Varför stödja @:txt.soft?
a year ago
User avatar autom

New translation

Contributopia / HomeSwedish

Framasoft is a non-profit which can **only** keep running
thanks to your donations. Do you like what we do? Do you think we’re going
in the right direction? If so, and you’re able to make a donation, we’d very
much appreciate it!
Framasoft är en ideell organisation som går runt **endast** tack
vare era gåvor. Gillar du vårt arbete? Tycker du att vi är på väg åt
rätt håll? I så fall, och du har möjlighet att lämna en donation, är
vi djupt tacksamma för ditt bidrag!
a year ago
User avatar autom

New translation

Contributopia / HomeSwedish

Support Framasoft
Stöd Framasoft
a year ago
User avatar autom

New translation

Contributopia / HomeSwedish

## To de-google-ify is not enough

@:html.soft invites you to join us on a shared adventure: to explore the
digital worlds where humanity and our fundamental freedoms are respected,
respected
right through to the creation of the tools that we use.

During this journey, planned for 2017 to 2020, let us set out to define the
digital tools which make possible our contributions in all fields of our
activity
and in all types of creativity.
## Att avgoogla är inte tillräckligt

@:html.soft inbjuder dig att hänga med på ett gemensamt äventyr: att utforska de digitala världarna där mänskliga värden och våra grundläggande friheter respekteras, respekteras rakt igenom skapandet av de verktyg vi använder.

På den här resan, planerad 2017 till 2020, vill vi hitta de digitala verktyg som kan möjliggöra våra bidrag i alla våra arbetsfält och kreativa områden.
a year ago
User avatar autom

New translation

Contributopia / HomeSwedish

Home
Hem
a year ago
User avatar autom

Added new language

Contributopia / HomeSwedish

Swedish a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 11 503 3,053
Translated 72% 8 136 783
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Feb. 24, 2020, 1:20 a.m.
Last author Filip Bengtsson

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity