Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
main Fix this component to clear its alerts. AGPL-3.0 1% 375 6,535 1 33
Project website joinpeertube.org
Project maintainers User avatar tcit User avatar luc User avatar chocobozzz User avatar JosephK
Translation license AGPL-3.0 main
Languages 1
Source strings 770
Source words 14,910
Source characters 103,334
Hosted strings 380
Hosted words 6,562
Hosted characters 44,077
User avatar None

Suggestion added

joinpeertube / mainTurkish

<strong>It's software you install on your server</strong> to create a website where videos are hosted and broadcast... Basically: you create your own "homemade YouTube"!
<strong>It's software you install on your server</strong> to create a website where videos are hosted and broadcast... Basically: you create your own "homemade YouTube"!
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

joinpeertube / mainTurkish

<strong>It's software you install on your server</strong> to create a website where videos are hosted and broadcast... Basically: you create your own "homemade YouTube"!
Amjyk
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

joinpeertube / mainTurkish

"It's outrageous and unconscious: you're releasing PeerTube's version 1 when it doesn't contain the necessary tools to effectively manage videos claimed by rights holders, or to effectively manage the issue of online harassment in comments, or to effectively manage monetization through advertising, or to (insert here your request to PeerTube). It will never work! What do you intend to do about it?"
"Çirkin ve bilinçsiz: PeerTube'un 1. sürümünü, hak sahipleri tarafından hak talebinde bulunulan videoları etkili bir şekilde yönetmek veya yorumlarda çevrimiçi taciz sorununu etkili bir şekilde yönetmek veya reklam yoluyla para kazanmayı etkili bir şekilde yönetmek için gerekli araçları içermediğinde yayınlıyorsunuz veya (PeerTube'a isteğinizi buraya ekleyin). Asla işe yaramayacak! Bu konuda ne yapmayı düşünüyorsunuz? "
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

joinpeertube / mainTurkish

<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org">PeerTube's official documentation site</a> (administration and use);
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org">PeerTube Resmi Dokümantasyon Sayfasu</a> (sistem yöneticisi ve kullanıcı);
3 months ago
User avatar None

Committed changes

joinpeertube / mainTurkish

Committed changes 4 months ago
User avatar barisozyurt

New translation

joinpeertube / mainTurkish

2. Create your account and enjoy PeerTube
2. Hesabınızı oluşturun ve PeerTube' un keyfini çıkarın
4 months ago
User avatar barisozyurt

New translation

joinpeertube / mainTurkish

A few questions to discover PeerTube
PeerTube' u keşfetmek için birkaç soru
4 months ago
User avatar barisozyurt

New translation

joinpeertube / mainTurkish

A free software to take back control of your videos
Videolarınızın kontrolünü geri alabilmeniz için bir özgür yazılım
4 months ago
User avatar barisozyurt

New translation

joinpeertube / mainTurkish

A better interface
Daya iyi bir arayüz
4 months ago
User avatar barisozyurt

Marked for edit

joinpeertube / mainTurkish

1. Find the instance that suits you best
1. Size en çok uyan örneği seçin
4 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity