Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Main CC-BY-SA-4.0
Project website framapad.org
Project maintainers User avatar tcit User avatar luc User avatar JosephK
Translation license CC-BY-SA-4.0 Main
Languages 1
Source strings 54
Source words 445
Source characters 2,845
Hosted strings 54
Hosted words 445
Hosted characters 2,845
User avatar None

Committed changes

Framapad / MainSwedish

Committed changes 5 months ago
User avatar autom

Translation changed

Framapad / MainSwedish

To help you, here is a video tutorial (in french only) directed by Frédéric
Véron.
Behöver du hjälp, finns här en demonstrationsvideovideolektion (endast på franska)
skapad av Frédéric Véron.
5 months ago
User avatar autom

Translation changed

Framapad / MainSwedish

Video Tutorial
VideolektionDemonstrationsvideo
5 months ago
User avatar None

Committed changes

Framapad / MainSwedish

Committed changes 5 months ago
User avatar autom

Translation changed

Framapad / MainSwedish

Specific instances
Specifikärskilda instanser
5 months ago
User avatar autom

Translation changed

Framapad / MainSwedish

Other
ÖvrigAnnan
5 months ago
User avatar autom

Translation changed

Framapad / MainSwedish

@:color.pad is based on free software [@:soft.pad](@:src.pad)

It is [one instance among others]({link}).

@:soft.pad is under @:license.apache2 license.
@:color.pad är en vidareutvveckling av den fria mjukvaran [@:soft.pad](@:src.pad).

Detta är [en instans bland många andra]({link}).

@:soft.pad har publicerats under licensen @:license.apache2.
5 months ago
User avatar autom

Translation changed

Framapad / MainSwedish

To participate in the development of the software, suggest improvements
or simply download it, go to [the development site](@:src.pad)

If you wish to install this software for your own use and thus gain in
autonomy, we help you on:
Vill du delta i utvecklingen av mjukvaran, föreslå förbättringar eller ladda
ner den, är du välkommen att besöka [utvecklingswebbplatsen](@:src.pad).

Om du vill ladda ner den här mjukvaran för eget bruk och bli mer
självständig, kan vi hjälpa dig på:
5 months ago
User avatar autom

Translation changed

Framapad / MainSwedish

Cultivate your garden
OdlVårda din trädgård
5 months ago
User avatar autom

Translation changed

Framapad / MainSwedish

You have the possibility to create a password protected account and having
a space dedicated to the management of your pads and their access rights.
Du kan skapa ett lösenordsskyddat konto och dåför att hantera dina
anteckningar och deras redigeringsskydd.
5 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity