Component Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Main CC-BY-SA-4.0 Translate
Project website https://framapad.org
Translation license CC-BY-SA-4.0 Main
Number of strings 54
Number of words 445
Number of characters 2,845
Number of languages 1
Number of source strings 54
Number of source words 445
Number of source characters 2,845
None

Committed changes

Framapad / MainSwedish

Committed changes 3 days ago
autom

New translation

Framapad / MainSwedish

Other
Övrig
4 days ago
autom

New translation

Framapad / MainSwedish

CHATONS
CHATONS
4 days ago
autom

New translation

Framapad / MainSwedish

Country
Land
4 days ago
autom

New translation

Framapad / MainSwedish

URL
Länk
4 days ago
autom

New translation

Framapad / MainSwedish

Type
Typ
4 days ago
autom

New translation

Framapad / MainSwedish

Instance name
Instansens namn
4 days ago
autom

New translation

Framapad / MainSwedish

Specific instances
Specifika instanser
4 days ago
autom

New translation

Framapad / MainSwedish

We don’t know the people behind these instance, so we don’t redirect to those because we don’t know their privacy policy or their ability to handle many users, however we list them below.
Vi känner inte personerna bakom de här instanserna och kommer inte omdirigera till dem eftersom vi inte läst deras policy om personuppgifter eller vet deras förmåga att hantera många användare, men vi har valt att länka till dem här nedan.
4 days ago
autom

New translation

Framapad / MainSwedish

List of {nbinstances} other instances
Lista över {nbinstances} andra instanser
4 days ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year