Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Commons CC-BY-SA-4.0 16% 15 33
Full -Pages This component is linked to the Framasoft/Main repository. CC-BY-SA-4.0 41% 28 521 3 2
Home This component is linked to the Framasoft/Main repository. CC-BY-SA-4.0 91% 5 144 11 1
Main CC-BY-SA-4.0 90% 2 8
Project website framasoft.org
Project maintainers User avatar tcit User avatar luc User avatar JosephK
Translation license CC-BY-SA-4.0 Commons Legals Soutenir Asso Full -Pages Full - Categories Credits CGU Charte Home Main Framasoft
Languages 1
Source strings 427
Source words 6,876
Source characters 45,521
Hosted strings 145
Hosted words 1,442
Hosted characters 9,954
User avatar None

New strings to translate

Framasoft / CommonsPolish

New strings to translate a month ago
User avatar None

Resource update

Framasoft / CommonsPolish

Resource update a month ago
User avatar theb33keeper

New translation

Framasoft / Full -PagesPolish

Free software?
Wolne oprogramowanie?
2 months ago
User avatar theb33keeper

Marked for edit

Framasoft / Full -PagesPolish

@:txt.soft is first and foremost a community of users. Yet, its functioning is distinctly that of a network, of projects, but also of partners..<br />So, @:txt.soft receives the support from numerous organisations (public, business, not-for-profit) allowing our projects to grow and develop. [List of all our partners](@:link.partenaires)
@:txt.soft is first and foremost a community of users. Yet, its functioning is distinctly that of a network, of projects, but also of partners..<br /> Zatem, @:txt.soft otrzymuje wsparcie od wielu organizacji (publiczynych, biznesowych, nie-dla-zysku) co pozwala naszym projektom rrosnać i rozwijać się [Lista wszystkich naszych partner*](@:link.partenaires)
2 months ago
User avatar theb33keeper

Marked for edit

Framasoft / Full -PagesPolish

@:txt.soft is first and foremost a community of users. Yet, its functioning is distinctly that of a network, of projects, but also of partners..<br />So, @:txt.soft receives the support from numerous organisations (public, business, not-for-profit) allowing our projects to grow and develop. [List of all our partners](@:link.partenaires)
@:txt.soft is first and foremost a community of users. Yet, its functioning is distinctly that of a network, of projects, but also of partners..<br /> Zatem, @:txt.soft otrzymuje wsparcie od wielu organizacji (publiczynych, biznesowych, nie-dla-zysku) co pozwala naszym projektom rrosnać i rozwijać się [Lista wszystkich naszych partner*](@:link.partenaires)
2 months ago
User avatar theb33keeper

Marked for edit

Framasoft / Full -PagesPolish

Our partners
Nasi partner*
2 months ago
User avatar theb33keeper

New translation

Framasoft / Full -PagesPolish

@:txt.soft would be nothing without its volunteer community, but cannot operate without the support of the association which has expenses and employs @:people.employees vital employees. Our funding depends on individual donations, that means on you. [If you think we deserve it…](@:link.soutenir)
@:txt.soft nie istniałby, gdyby nie społeczność jego wolontariusz*, ale nie może działać bez wsparcia stowarzyszenia, które ponosi koszty i zatrudnia @:people.employees kluczowych pracowników. Nasze fundusze zależą od indywidualnych darowizn, to znaczy od ciebie. [Jeśli uważasz, że na nie zasługujemy...](@:link.soutenir)
2 months ago
User avatar theb33keeper

Suggestion added

Framasoft / Full -PagesPolish

because its free as in free speech, not as in free beer
ponieważ jest wolne jak w wolności słowa, nie jak w piwie za darmo
2 months ago
User avatar theb33keeper

New translation

Framasoft / Full -PagesPolish

Support us?
Wesprzesz nas?
2 months ago
User avatar theb33keeper

Suggestion added

Framasoft / Full -PagesPolish

Who is behind @:txt.soft? Everybody who took part in our projects at some point. It is enough to be eager to promote Open source and license your contribution as open source. It guarantees that it will be added to the commons without any risk of being seized.
Kto stoi za @:txt.soft? Każdy, kto na jakimś etapie projektu brał w im udział. Wystarczy być chętnym.ą do promowania Otwartego oprogramowania i udzielić zezwolenia do wykorzystania swojego wkładu jako open source. To gwarantuje dodanie do wspólnoty bez ryzyka bycia ograbionym.
2 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity