Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Contribute GPL-3.0 18% 147 1,324 1
Project website contribateliers.org
Project maintainers User avatar tcit User avatar luc User avatar JosephK
Translation license GPL-3.0 Contribute
Languages 1
Source strings 181
Source words 1,474
Source characters 8,864
Hosted strings 180
Hosted words 1,449
Hosted characters 8,697
User avatar None

Committed changes

Contribateliers / ContributePolish

Committed changes 3 weeks ago
Help us improve and promote Free Software and Free Culture with translations, documentation, feedback, communication… You don't need to be a developper to help!
Pomóż nam ulepszać i promować Wolne Oprogramowanie i Wolna Kulturę dzięki tłumaczeniu, dokumentacji, informacji zwrotnej, komunikacji... nie musisz być programist.k.ą, żeby pomagać!
4 weeks ago
Feedback
Feedback
4 weeks ago
User avatar theb33keeper

Translation changed

Contribateliers / ContributePolish

Documentation
Dokumentacjea
4 weeks ago
User avatar theb33keeper

Translation changed

Contribateliers / ContributePolish

Do you want to contribute to something but don't know where to start? Tell us how much time you can spend and we'll get you started!
Chcesz pomóc projektowi, ale nie wiesz gdzie zacząć? Powiedz nam, ile czasu możesz poświęcić, ab my pomóćożemy Ci zacząć!
4 weeks ago
Contribute to Free Software and Free Culture
Datek na rzecz Wolnego Oprogramowania i Wolnej Kultury
4 weeks ago
User avatar theb33keeper

Translation changed

Contribateliers / ContributePolish

Communication
DotKomunikacjea
4 weeks ago
Code
Kod
4 weeks ago
Avoid
Pomiń
4 weeks ago
Any preference?
Jakieś preferencje?
4 weeks ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity