Component Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Android App GPL-3.0 3% Translate
Backend This component is linked to the Mobilizon/Frontend repository. AGPL-3.0 18% Translate
Backend errors This component is linked to the Mobilizon/Frontend repository. AGPL-3.0 13% Translate
Frontend AGPL-3.0 63% Translate
Project website https://joinmobilizon.org/
Translation license AGPL-3.0 Frontend Backend AGPL-3.0 Backend errors GPL-3.0 Android App Android App Metadata
Number of strings 1,253
Number of words 8,999
Number of characters 56,623
Number of languages 1
Number of source strings 1,259
Number of source words 9,209
Number of source characters 57,859
XoseM

New translation

Mobilizon / Android AppGalician

Open with
Abrir con
7 hours ago
None

New string to translate

Mobilizon / Android AppGalician

New string to translate 11 hours ago
None

Resource update

Mobilizon / Android AppGalician

Resource update 11 hours ago
XoseM

Translation changed

Mobilizon / FrontendGalician

A cookie is a small file containing information that is sent to your computer when you visit a website. When you visit the site again, the cookie allows that site to recognize your browser. Cookies may store user preferences and other information. You can configure your browser to refuse all cookies. However, this may result in some website features or services partially working. Local storage works the same way but allows you to store more data.
Unha cookie é un ficheiro pequenpequeno ficheiro que contén información que se envía á túa computadora cando visitas unha web. Cando voltarves á mesma web, a cookie permite que esa web recoñeza o teu navegador. As cookies poden gardar preferencias da usuaria e outra información. Podes configurar o navegador para rexeitar todas as cookies. Porén, esto podería facer que algúns servizos ou características da web non funcionen correctamente. O almacenaxe local funciona do mesmo xeito pero permite almacenar máis datos.
13 hours ago
XoseM

Translation changed

Mobilizon / FrontendGalician

Back to previous page
Voltaver á páxina anterior
13 hours ago
XoseM

Translation changed

Mobilizon / BackendGalician

Your <b>events</b> and <b>comments</b> are delivered to other instances that follow your own, meaning they are delivered to different instances and copies are stored there. When you delete events or comments, this is likewise delivered to these other instances. All interactions related to event features - such as joining an event - or group features - such as managing resources - are federated as well. Please keep in mind that the operators of the instance and any receiving instances may view such messages and information, and that recipients may screenshot, copy or otherwise re-share them.
Os teus <b>eventos</b> e <b>comentarios</b> envíanse a outras instancias que seguen á túa, polo que son entregados e copiados nelas. Cando eliminas comentarios ou eventos, tamén se comunica a esas outras instancias. Todas as interaccións relacionadas con funcións do evento - como unirse a un evento - ou accións do grupo - como xestionar recursos - tamén están federados. Ten en conta que as operadoras da instancia e calquera instancia conectada poden ver esas mensaxes e información, e as correspondentes poden facer capturas de pantalla, copiar e voltaver a compartir de múltiples xeitos esa información.
13 hours ago
XoseM

Translation changed

Mobilizon / BackendGalician

If you feel this is an error, you may contact the group's administrators so that they can add you back.
Se cres que é un erro, podes contactar co grupo de administradoras para que poidan voltaver a engadirte.
13 hours ago
XoseM

Translation changed

Mobilizon / BackendGalician

Resetting your password is easy. Just click the link below and follow the instructions. We'll have you up and running in no time.
Restablecer o contrasinal é doado. Preme na ligazón inferior e segue as instruccións. Moi pronto poderás voltaver e conectarte.
13 hours ago
XoseM

Translation changed

Mobilizon / BackendGalician

Resetting your password is easy. Just press the button below and follow the instructions. We'll have you up and running in no time.
Restablecer o contrasinal é doado. Preme no botón inferior e segue as instrucción. Voltaverás a poder conectarte nuns intres.
13 hours ago
None

Committed changes

Mobilizon / FrontendGalician

Committed changes 21 hours ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year