Component Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Asso This component is linked to the Framasoft/Main repository. Fix this component to clear its alerts. CC-BY-SA-4.0 11% Translate
CGU This component is linked to the Framasoft/Main repository. Fix this component to clear its alerts. CC-BY-SA-4.0 4% 7 Translate
Charte This component is linked to the Framasoft/Main repository. Fix this component to clear its alerts. CC-BY-SA-4.0 0% Translate
Commons Fix this component to clear its alerts. CC-BY-SA-4.0 5% Translate
Credits This component is linked to the Framasoft/Main repository. Fix this component to clear its alerts. CC-BY-SA-4.0 0% 1 Translate
Full - Categories This component is linked to the Framasoft/Main repository. Fix this component to clear its alerts. CC-BY-SA-4.0 40% Translate
Full -Pages This component is linked to the Framasoft/Main repository. Fix this component to clear its alerts. CC-BY-SA-4.0 13% Translate
Home This component is linked to the Framasoft/Main repository. Fix this component to clear its alerts. CC-BY-SA-4.0 15% 3 Translate
Legals This component is linked to the Framasoft/Main repository. Fix this component to clear its alerts. CC-BY-SA-4.0 1% 1 Translate
Main Fix this component to clear its alerts. CC-BY-SA-4.0 6% Translate
Project website https://framasoft.org
Translation license CC-BY-SA-4.0 Commons Asso Full - Categories Full -Pages Home Main CGU Charte Credits Legals
Number of strings 359
Number of words 6,296
Number of characters 40,971
None

Committed changes

Framasoft / LegalsCatalan

Committed changes 3 weeks ago
None

Suggestion removed during cleanup

Framasoft / CGUCatalan

Termes d'ús dels serveis en línia de l'associació @: color.soft, <br/>versió
1.0.3 de l'11 d'abril de 2016.
3 weeks ago
None

Suggestion removed during cleanup

Framasoft / HomeCatalan

Notícies sobre @:txt.soft, cultura lliure i drets: cròniques, ressenyes de premsa, traduccions, entrevistes
3 weeks ago
None

Suggestion removed during cleanup

Framasoft / HomeCatalan

Framasoft és una organització sense ànim de lucre el qual pot **només** seguir endavant gràcies a les vostres donacions. Vos agrada el que fem? Penseu que estem anant en la direcció correcta? Si és així, i podeu fer una donació, nosaltres ho apreciaríem molt!
3 weeks ago
None

Suggestion removed during cleanup

Framasoft / CGUCatalan

## Versió completa
### Condicions de servei

1. Lús del servei és sota el teu propi risc. El servei es proporciona tal qual.
2. No deu modificar altre lloc per indicar falsament que està associat
amb aquest servei @:( color.soft)
3. Els comptes sols poden ser creats i emprats per humans. Comptes creats per
robots
o altres mètodes automatitzats poden el·liminar-se sense previ avís.
4. Tu eres responsable de la seguretat del teu compte i contrasenya. @:color.soft
no pot i no serà responsable de cap pèrdua o dany resultat del
teu incompliment d'aquesta obligació de seguretat.
5. Tu eres responsable de tot el contingut publicat i la activitat que es realitze sota el teu compte.
6. No pots emprar el Servei per cap propòsit il·legal o no autoritzat. No has
de quebrantar les lleis del teu país.
7. No pots vendre, comerciar, revendre o explotar amb un propòsit comercial no
autoritzat
un compte del servei emprat.

La violació de qualsevol d'aquests acords resultarà en la cancel·lació del teu compte.
Tu comprens i acceptes que l'associació @:color.soft no pot considerar-se responsable del contingut publicat en aquest servei.

1.Entens que posar el servei i el seu contingut en línia implica la transmissió
(en text plà o encriptat, segons el servei) a través de diverses xarxes.
2. No has de transmetre cucs (worms), virus o qualsevol altre codi maliciós.
3. @:color.soft no garanteix que
- el servei satisfarpa les teues necessitats específiques.
- el servei serà ininterromput o lliure d'errors,
- que els errors al servei seran corregits.
4. Entèn i accepta que @:color.soft no es fa responsable
per danys directes, indirectes o accidentals, inclosos els danys per pèrdua de
guanys, clients, accés, dades o altres pèrdues intangibles (inclús si @:
color.soft
es informat de la possibilitat de tals danys) i que resultaria de:
1. ús o incapacitat per emprar el servei;
2. accés no autoritzat o alterat a la transmissió de dades;
3. declaracions o accions d'un tercer sobre el servei;
4. cancel·lar el teu compte;
5. qualsevol altra qüestió relacionada amb el servei
5. El fracàs de @:color.soft per exercir o fer complir qualsevol dret o
disposició
de les Condicions Generals d'ús no constitueix un renunciament a eixe dret
o disposició. Els Termes d'ús constitueixen l'acord complet entre tu i
@:color.soft i regeix l'ús del servei, reeplaçant tots els anteriors
acords entre tu i @:color.soft (incloses versions anteriors dels
Termes d'Ús).
6. Les preguntes sobre les condicions del servei han d'enviar-se a través d' [aquest
formulari
contacte] (@:link.contact).

## Modificacions del servei

1. @:color.soft es reserva el dret, en qualsevol moment, de modificar o
interrompre el servei,
temporal o permanentment, amb o sense previ avís.
2. @:color.soft no serà responsable davant de tu ni davant tercers per cap
modificació,
suspensió o interrupció del servei.

### Contingut copyright

1. No es pot enviar, carregar, bloguejar, distribuïr, difondre cap contingut il·legal,
difamatori,
d'acós, contingut abussiu, fraudulent, falsificat, obscé o d'altra forma objectable.
2. No reclamem cap dret sobre les teues dades: text, imatges, so, video o
qualsevol
altre element, que descarrega o transmet des d'el teu compte.
3. No emprarem el teu contingut per cap altre propòsit que no siga
proporcionar-te
el servei.
4. No has de descarregar ni posar a disposició cap contingut que infrinja els
drets d'altra
persona.
5. Ens reservem el dret d'el·liminar qualsevol contingut que considerem
necessari, no relevant per
l'ús del servei, sota el nostre criteri exclusiu.
6. Podem, si és necessari, el·liminar o impedir la distribució de qualsevol contigut
al servei que no compleixi aquestes condicions.

### Edició i ús compartit de dades

- Els arxius que crees amb el servei poden ser, si ho desiges, llegits, copiats,
emprats
i redistribuïts per persones que coneixes o no.
- Al fer públiques les teues dades, reconeixes i acceptes que qualsevol persona que
empre aquest lloc web puga consultar-los sense restriccions.
- Però el servei també pot oferir-te la possibilitat d'autoritzar l'accés
restringit a un
o més usuaris als teus documents o treball col·laboratiu.
- @: color.soft no es fa responsable de cap problema resultat de
l'intercanvi o publicació de dades entre usuaris.

### Tancament

@: color.soft, al seu exclusiu criteri, té dret a suspendre o finalitzar
el teu compte i rebutjar qualsevol ús actual o futur al servei. La terminació
del servei consitirà en la desactivació de l'accés al teu copte, i la
restitució de tots els teus contiguts. <br/>@: color.soft es reserva el dret de
rebutjar l'accés al servei a qualsevol persona per qualsevol motiu en qualsevol moment.

@: color.soft també es reserva el dret de cancel·larel teu compte si
no inicíes sessió al compte durant un període superior a 6 mesos.

### Informació personal

De conformitat amb l'article 34 de la Llei "Informatique et Libertés", @: color.soft
garanteix a l'usuari un dret d'oposició, accés i correcció a les dades
personals que el concernen. L'usuari té la possibilitat d'exercicir aquest dret
emprant el [formulari de contacte] (@: link.contact) disponible.

- Per emprar certs serveis @: color.soft, ha de crear un compte. @: color.soft
sol·licita informació personal: una adressa de correu electrònic vàlida i una contrassenya que
s'empra per protegir el teu cmpte contra l'accés no autoritzat. Els camps
"Nom"
i "Cognom" poder ser necessaris pel correcte funcionament del software,
però no es necessari que revelen la teua identitat vertadera.
- A l'igual que altres serveis en línia, @: color.soft guarda automàticament certa informació sobre l'ús del servei, com l'activitat del compte (és a dir:
espai d'emmagatzenament ocupat, nombre d'entrades, mesures presses), i altres informacions
que t'identifiquen (és a dir: tipus de navegador, adressa IP, data i hora d'accés,
URL de referència).
- Emprem aquesta informació internament en la millor de l'interfície d'usuari als serveis @: color.soft i mantindre una experiència d'usuari consistent i fiable.
- Aquestes dades no es venen ni es retransmeten a tercers.
3 weeks ago
None

Suggestion removed during cleanup

Framasoft / HomeCatalan

<abbr title="Massive Open Online Course" lang="en">MOOC</abbr><br /><abbr lang="fr" title="Collectif des Hébergeurs Alternatifs,Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires">CHATONS</abbr>
3 weeks ago
None

Suggestion removed during cleanup

Framasoft / HomeCatalan

Més que una alternativa als esdeveniments de Meetup o Facebook, Mobilizon vol ser una eina de movilització: per la boda de la teua cosina, per un simpòsium de 300 asistents o per una manifestació de 15,000 persones.
3 weeks ago
None

Suggestion removed during cleanup

Framasoft / HomeCatalan

Línia temporal d'activitats
3 weeks ago
None

Suggestion removed during cleanup

Framasoft / HomeCatalan

Tot això és una mostra de tot el que estem treballant per fer... Descobreix la fulla de ruta sencera: [@:txt.cuo](@:link.cuo)!
3 weeks ago
None

Suggestion removed during cleanup

Framasoft / HomeCatalan

La v1 de Mobilitzon està programada per 2020. Aquesta plataforma federada permetrà juntar el teu grup, organitzar-lo amb les teues eines i mobilitzar-lo als teus esdeveniments.
3 weeks ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year