Source Translation Glossary
annotation anmärkning PeerTube
announcement massmeddelande PeerTube
avatar profilbild PeerTube
ban blockera PeerTube
broadcast message meddelande till användare PeerTube
caption textning PeerTube
captions textning PeerTube
code of conduct uppförandekod PeerTube
content material (verk som skyddas av upphovsrätt) PeerTube
content innehåll (det som förmedlas i bild eller ljud) PeerTube
customization anpassning PeerTube
customize anpassa PeerTube
default route startsida PeerTube
delete radera PeerTube
disable slå av PeerTube
Discover (page title) Upptäck PeerTube
enable slå på PeerTube
hateful or abusive hatiskt eller nedsättande PeerTube
highlight markera PeerTube
instance instans PeerTube
(live) stream key sändningsnyckel PeerTube
Local (page title) Lokalt PeerTube
Most liked (page title) Mest gillade PeerTube
mute ignorera PeerTube
notification notifikation PeerTube
NSFW känsligt och oförbehållsamt innehåll PeerTube
peer servent PeerTube
playlist spellista PeerTube
plugin tillägg PeerTube
public offentlig PeerTube
Recently added (page title) Nyligen tillagt PeerTube
remove ta bort PeerTube
replay repris PeerTube
report anmälan PeerTube
report anmälan PeerTube
review granskning PeerTube
search index sökregister PeerTube
Search (page title) Sök PeerTube
spam or misleading spam eller vilseledande PeerTube
subtitle undertext PeerTube
subtitles undertexter PeerTube
tag tagg PeerTube
theme tema PeerTube
thumbnail miniatyrbild PeerTube
Token Nyckel PeerTube
tombstone arkivera PeerTube
tracker tracker PeerTube
transcoding omkodning PeerTube
unsubscribe avsluta prenumeration PeerTube
URL webbadress PeerTube
vidiverse videoversum PeerTube
violent or repulsive våldsamt eller motbjudande PeerTube
VOD video on demand PeerTube
watch later titta senare PeerTube
User avatar autom

Added to glossary

PeerTubeSwedish PeerTube

tracker
2 days ago
User avatar autom

Added to glossary

PeerTubeSwedish PeerTube

video on demand
a month ago
User avatar autom

Glossary updated

PeerTubeSwedish PeerTube

material (verk som skyddas av upphovsrätt)
a month ago
User avatar autom

Glossary updated

PeerTubeSwedish PeerTube

innehåll (det som förmedlas i bild eller ljud)
a month ago
User avatar autom

Glossary updated

PeerTubeSwedish PeerTube

innehåll (det som förmedlas i video, bild eller ljud)
a month ago
User avatar autom

Glossary updated

PeerTubeSwedish PeerTube

material (om verk som skyddas av upphovsrätt)
a month ago
User avatar autom

Added to glossary

PeerTubeSwedish PeerTube

innehåll (om budskap el. dyl. i video, bild eller ljud)
a month ago
User avatar autom

Added to glossary

PeerTubeSwedish PeerTube

material
a month ago
User avatar autom

Added to glossary

PeerTubeSwedish PeerTube

anmälan
a month ago
User avatar autom

Added to glossary

PeerTubeSwedish PeerTube

repris
a month ago
Browse all glossary changes