Συμμετάσχετε στο PeerTube

Bonjour et merci pour votre intérêt — Το PeerTube μεταφράζεται χρησιμοποιώντας το Weblate, ένα διαδικτυακό εργαλείο που σχεδιάστηκε να διευκολύνει την μετάφραση και για τους προγραμματιστές αλλά και για τους μεταφραστές.

5.058

Κείμενα

51

Γλώσσες

49,8 %

Μεταφράστηκε

Le projet de traduction de PeerTube contient actuellement 5.058 chaînes à traduire et la traduction est achevée à 49,8 %. Αν θα θέλατε να συμβάλετε στη μετάφραση του PeerTube, πρέπει να εγγραφείτε σε αυτόν το διακομιστή. Από τη στιγμή που έχετε ενεργοποιήσει το λογαριασμό σας, προχωρήσετε στην ενότητα μετάφρασης.

Εγγραφή Μετάφραση Afficher les langues du projet