User avatar None

Rebased repository

Framacalc / Main

Rebased repository a year ago
User avatar None

Received repository notification

Framacalc / Main

GitLab: https://framagit.org/framasoft/framacalc, master a year ago
User avatar tcit

Pushed changes

Framacalc / Main

Pushed changes a year ago
User avatar None

Pushed changes

Framacalc / Main

Pushed changes a year ago
User avatar ihor_ck

New translation

Framacalc / MainUkrainian

a year ago
User avatar ihor_ck

New translation

Framacalc / MainUkrainian

a year ago
User avatar ihor_ck

New translation

Framacalc / MainUkrainian

a year ago
User avatar None

Pushed changes

Framacalc / Main

Pushed changes a year ago
User avatar Quentin

New translation

Framacalc / MainOccitan

a year ago
User avatar Quentin

New translation

Framacalc / MainOccitan

a year ago
User avatar Quentin

New translation

Framacalc / MainOccitan

a year ago
User avatar Quentin

New translation

Framacalc / MainOccitan

a year ago
User avatar Quentin

New translation

Framacalc / MainOccitan

a year ago
User avatar Quentin

New translation

Framacalc / MainOccitan

a year ago
User avatar Quentin

New translation

Framacalc / MainOccitan

a year ago
User avatar Quentin

New translation

Framacalc / MainOccitan

a year ago
User avatar Quentin

New translation

Framacalc / MainOccitan

a year ago
User avatar Quentin

New translation

Framacalc / MainOccitan

a year ago
User avatar Quentin

New translation

Framacalc / MainOccitan

a year ago
User avatar None

Pushed changes

Framacalc / Main

Pushed changes a year ago

Search