Key English Swedish
00:00:57.697-->00:00:58.813 When several people watch När flera personer tittar
00:00:52.422-->00:00:54.146 When someone watches a video, När någon tittar på en video
00:00:32.996-->00:00:34.119 while being streamed men kommer strömmas
00:01:16.578-->00:01:18.889 with community-driven development. utvecklad av en gemenskap.
00:00:41.788-->00:00:44.056 without paying for more disk space. utan att betala för mer lagringsutrymme.
00:00:39.855-->00:00:41.555 with shared video-catalog med gemensam videokatalog
00:01:24.436-->00:01:26.755 with their own rules, at a low cost. med sina egna regler, till ett lågt pris.
00:00:15.164-->00:00:16.678 You can make the web yours, Du kan göra webben till din egen
00:00:06.549-->00:00:08.409 you can watch, comment kan du titta på, kommentera
00:00:49.638-->00:00:50.938 You don't need a data-center Du behöver inte en datorhall
00:01:28.372-->00:01:30.240 you'll be able to find and join kommer du kunna hitta och gå med i