Key English Swedish
00:01:36.933-->00:01:38.536 just join PeerTube: det är bara att gå med i PeerTube:
00:00:04.153-->00:00:06.549 Like YouTube or Vimeo Liksom med YouTube och Vimeo,
00:01:05.994-->00:01:07.694 makes video streaming resilient gör strömningen stabilare
00:01:32.938-->00:01:34.738 Make the web yours again, Gör webben din igen,
00:01:35.583-->00:01:36.933 one video at a time… en video i taget …
00:00:47.385-->00:00:49.005 P2P streaming P2P-strömning
00:01:04.761-->00:01:05.994 Peer-to-peer streaming Strömning från person till person
00:00:21.563-->00:00:23.660 PeerTube instances can sync together. Instanser av PeerTube kan länkas samman.
00:01:15.005-->00:01:16.578 Peertube is an open-source software PeerTube är en mjukvara med öppen källkod
00:00:01.872-->00:00:04.153 Peertube is an open-source video platform. Peertube är en videoplattform med öppen källkod.
00:01:10.590-->00:01:12.241 shouldn't bring an instance down. borde inte kunna göra en instans långsammare.
00:00:58.813-->00:01:00.515 simultaneously the same video, på samma video samtidigt
00:01:30.240-->00:01:32.938 the Peertube instance that really suits you. den PeerTube-instans som verkligen passar dig.
00:00:30.213-->00:00:32.996 The video files stay on Dog-tube server Videofilerna finns fortfarande på HundTubes server
00:00:36.923-->00:00:38.259 This federation approach Genom att federera
00:00:44.577-->00:00:46.425 This is the base of the web! Det är precis som webben fungerar!
00:00:50.938-->00:00:52.213 to run PeerTube. för att köra PeerTube.
00:01:13.226-->00:01:15.005 User freedom Användarfrihet
00:00:00.000-->00:00:01.872 What is PeerTube? Vad är PeerTube?
00:00:23.660-->00:00:26.501 When Meow-tube chooses to sync with Dog-tube, När MjauTube väljer att synkronisera med HundTube