Key English Swedish
00:01:13.226-->00:01:15.005 User freedom Användarfrihet
00:01:10.590-->00:01:12.241 shouldn't bring an instance down. borde inte kunna göra en instans långsammare.
00:01:01.135-->00:01:02.835 bits of the video are shared delas bitar av videon
00:01:30.240-->00:01:32.938 the Peertube instance that really suits you. den PeerTube-instans som verkligen passar dig.
00:01:36.933-->00:01:38.536 just join PeerTube: det är bara att gå med i PeerTube:
00:00:44.577-->00:00:46.425 This is the base of the web! Det är precis som webben fungerar!
00:00:11.616-->00:00:14.364 it empowers you to be more than a user! det ger dig möjligheten att vara mer än bara en användare!
00:00:49.638-->00:00:50.938 You don't need a data-center Du behöver inte en datorhall
00:00:15.164-->00:00:16.678 You can make the web yours, Du kan göra webben till din egen
00:01:09.460-->00:01:10.590 a successfull video en framgångsrik video
00:01:35.583-->00:01:36.933 one video at a time… en video i taget …
00:00:18.856-->00:00:20.256 Federation Federationen
00:00:50.938-->00:00:52.213 to run PeerTube. för att köra PeerTube.
00:00:55.446-->00:00:57.212 from the PeerTube instance. från PeerTube-instansen.
00:00:36.923-->00:00:38.259 This federation approach Genom att federera
00:00:16.678-->00:00:18.856 by installing your own PeerTube! genom att installera ditt eget PeerTube!
00:01:05.994-->00:01:07.694 makes video streaming resilient gör strömningen stabilare
00:01:32.938-->00:01:34.738 Make the web yours again, Gör webben din igen,
00:01:27.231-->00:01:28.372 In the long run, I det långa loppet
00:00:21.563-->00:00:23.660 PeerTube instances can sync together. Instanser av PeerTube kan länkas samman.