Key English Swedish
00:00:26.501-->00:00:27.997 all of Dog-tube videos kommer HundTubes alla videor
00:01:07.694-->00:01:09.460 and efficent: och mer effektiv:
00:00:08.409-->00:00:10.106 and upload videos online, och ladda upp videor online,
00:01:21.538-->00:01:24.436 anyone can make their own videotube, vem som helst kan skapa sin egen videotjänst
00:01:09.460-->00:01:10.590 a successfull video en framgångsrik video
00:01:02.835-->00:01:04.452 between them in the background. mellan dem bakom kulisserna.
00:01:01.135-->00:01:02.835 bits of the video are shared delas bitar av videon
00:00:10.106-->00:00:11.606 but there's more... men det finns mer …
00:00:16.678-->00:00:18.856 by installing your own PeerTube! genom att installera ditt eget PeerTube!
00:00:34.119-->00:00:36.313 c sömlöst till MjauTube.
00:00:27.997-->00:00:29.921 can be watched on Meow-tube! kunna ses på MjauTube!
00:00:38.589-->00:00:40.055 creates a video network skapas ett videonätverk
00:00:18.856-->00:00:20.256 Federation Federationen
00:00:55.446-->00:00:57.212 from the PeerTube instance. från PeerTube-instansen.
00:01:34.770-->00:01:35.583 get its control back, ta tillbaka kontrollen,
00:01:18.915-->00:01:21.538 Institutions, medias, communities, Institutioner, media, gemenskaper,
00:01:27.231-->00:01:28.372 In the long run, I det långa loppet
00:00:11.616-->00:00:14.364 it empowers you to be more than a user! det ger dig möjligheten att vara mer än bara en användare!
00:00:54.146-->00:00:55.446 it is streamed directly strömmas den direkt
00:01:38.536-->00:01:40.151 Joinpeertube.org joinpeertube.org