Key English Polish
00:00:26.501-->00:00:27.997 all of Dog-tube videos Wszystkie filmy z Dog-tube
00:01:07.694-->00:01:09.460 and efficent: i efektywnym:
00:00:08.409-->00:00:10.106 and upload videos online, i wysyłać filmy do sieci,
00:01:21.538-->00:01:24.436 anyone can make their own videotube, każdy może stworzyć własny serwer
00:01:09.460-->00:01:10.590 a successfull video film osiągający sukces
00:01:02.835-->00:01:04.452 between them in the background. między nimi w tle.
00:01:01.135-->00:01:02.835 bits of the video are shared jego fragmenty są udostępniane
00:00:10.106-->00:00:11.606 but there's more... ale nie tylko…
00:00:16.678-->00:00:18.856 by installing your own PeerTube! instalując PeerTube u siebie!
00:00:34.119-->00:00:36.313 c c
00:00:27.997-->00:00:29.921 can be watched on Meow-tube! mogą zostać wyświetlone na Meow-tube!
00:00:38.589-->00:00:40.055 creates a video network tworzy sieć filmów
00:00:18.856-->00:00:20.256 Federation Federacja
00:00:55.446-->00:00:57.212 from the PeerTube instance. z instancji PeerTube.
00:01:34.770-->00:01:35.583 get its control back, odzyskaj kontrolę nad nią,
00:01:18.915-->00:01:21.538 Institutions, medias, communities, Instytucje, media, społeczności,
00:01:27.231-->00:01:28.372 In the long run, Na dluższą metę,
00:00:11.616-->00:00:14.364 it empowers you to be more than a user! pozwala Ci być więcej niż tylko użytkownikiem!
00:00:54.146-->00:00:55.446 it is streamed directly jest on streamowany bezpośrednio
00:01:38.536-->00:01:40.151 Joinpeertube.org Joinpeertube.org