Key English Polish
00:01:18.915-->00:01:21.538 Institutions, medias, communities, Instytucje, media, społeczności,
00:01:21.538-->00:01:24.436 anyone can make their own videotube, każdy może stworzyć własny serwer
00:01:24.436-->00:01:26.755 with their own rules, at a low cost. z własnymi zasadami, niskim kosztem.
00:01:27.231-->00:01:28.372 In the long run, Na dluższą metę,
00:01:28.372-->00:01:30.240 you'll be able to find and join będziesz w stanie znaleźć i dołączyć
00:01:30.240-->00:01:32.938 the Peertube instance that really suits you. na instancję PeerTube która będzie Ci naprawdę odpowiadać.
00:01:32.938-->00:01:34.738 Make the web yours again, Uczyń sieć Twoją z powrotem,
00:01:34.770-->00:01:35.583 get its control back, odzyskaj kontrolę nad nią,
00:01:35.583-->00:01:36.933 one video at a time… film po filmie…
00:01:36.933-->00:01:38.536 just join PeerTube: po prostu dołącz do PeerTube:
00:01:38.536-->00:01:40.151 Joinpeertube.org Joinpeertube.org