Key English Lithuanian
00:00:00.000-->00:00:01.872 What is PeerTube? Kas yra „PeerTube“?
00:00:01.872-->00:00:04.153 Peertube is an open-source video platform. „PeerTube“ - atvirojo kodo vaizdo įrašų platforma.
00:00:04.153-->00:00:06.549 Like YouTube or Vimeo Panašiai kaip „YouTube“ arba „Vimeo“
00:00:06.549-->00:00:08.409 you can watch, comment jūs galite žiūrėti, komentuoti
00:00:08.409-->00:00:10.106 and upload videos online, ir įkelti savo vaizdo įrašus,
00:00:10.106-->00:00:11.606 but there's more... bet „PeerTube“ yra daug daugiau...
00:00:11.616-->00:00:14.364 it empowers you to be more than a user! ji leidžia jums būti daugiau nei vartotoju!
00:00:15.164-->00:00:16.678 You can make the web yours, Jūs galite padaryti savo svetainę
00:00:16.678-->00:00:18.856 by installing your own PeerTube! įsirašydami savo „PeerTube“ instanciją!
00:00:18.856-->00:00:20.256 Federation Federacijos
00:00:21.563-->00:00:23.660 PeerTube instances can sync together. „PeerTube“ instancija gali sinchronizuotis kartu su kitomis.
00:00:23.660-->00:00:26.501 When Meow-tube chooses to sync with Dog-tube, Kai Kačių-tube pasirenka sinchronizuotis su Šunų-tube,
00:00:26.501-->00:00:27.997 all of Dog-tube videos visi Šunų-tube vaizdo įrašai
00:00:27.997-->00:00:29.921 can be watched on Meow-tube! gali būti peržiūrėti per Kačių-tube!
00:00:30.213-->00:00:32.996 The video files stay on Dog-tube server Vaizdo įrašo failas išlieka Šunų-tube serverį
00:00:32.996-->00:00:34.119 while being streamed kol būna transliuojamas
00:00:34.119-->00:00:36.313 c į Kačių-tube serverį.
00:00:36.923-->00:00:38.259 This federation approach Šis federacijų būdas
00:00:38.589-->00:00:40.055 creates a video network sukuria vaizdo įrašų tinklą
00:00:39.855-->00:00:41.555 with shared video-catalog su bendru vaizdo įrašų katalogu