Key English Lithuanian
00:00:41.788-->00:00:44.056 without paying for more disk space. ir dėl to nereikia mokėti už papildomą vietą diske.
00:00:44.577-->00:00:46.425 This is the base of the web! Šiuo pagrindu sukurtas internetas!
00:00:47.385-->00:00:49.005 P2P streaming P2P transliacija
00:00:49.638-->00:00:50.938 You don't need a data-center Jums nereikia turėti duomenų centro,
00:00:50.938-->00:00:52.213 to run PeerTube. kad įrašytumėte „PeerTube“.
00:00:52.422-->00:00:54.146 When someone watches a video, Kai žmogus žiūri vaizdo įrašą,
00:00:54.146-->00:00:55.446 it is streamed directly jis transliuojamas tiesiogiai
00:00:55.446-->00:00:57.212 from the PeerTube instance. iš tos „PeerTube“ instancijos.
00:00:57.697-->00:00:58.813 When several people watch Kai keli žmonės
00:00:58.813-->00:01:00.515 simultaneously the same video, vienu metu žiūri tą patį vaizdo įrašą,
00:01:01.135-->00:01:02.835 bits of the video are shared dalys vaizdo įrašo bendrinamos
00:01:02.835-->00:01:04.452 between them in the background. tarp tų pačių žmonių fone.
00:01:04.761-->00:01:05.994 Peer-to-peer streaming Tarpusavio transliavimas
00:01:05.994-->00:01:07.694 makes video streaming resilient vaizdo įrašų transliaciją padaro elastinga
00:01:07.694-->00:01:09.460 and efficent: ir efektyvia:
00:01:09.460-->00:01:10.590 a successfull video populiarus vaizdo įrašas
00:01:10.590-->00:01:12.241 shouldn't bring an instance down. neturėtų apkrauti „PeerTube“ instancijos.
00:01:13.226-->00:01:15.005 User freedom Vartotojų laisvė
00:01:15.005-->00:01:16.578 Peertube is an open-source software „PeerTube“ yra atvirojo kodo programinė įranga,
00:01:16.578-->00:01:18.889 with community-driven development. kurią kuria pati bendruomenė.