Key English Gaelic
00:01:15.005-->00:01:16.578 Peertube is an open-source software ’S e bathar-bog le bun-tùs fosgailte a th’ ann am Peertube
00:00:44.577-->00:00:46.425 This is the base of the web! Seo bunait an lìn!
00:01:13.226-->00:01:15.005 User freedom Seo saorsa dhan luchd-chleachdaidh
00:00:01.872-->00:00:04.153 Peertube is an open-source video platform. ’S e ùrlar videothan le bun-tùs fosgailte a th’ ann am Peertube.
00:01:05.994-->00:01:07.694 makes video streaming resilient sruthadh a’ video seasmhach
00:00:47.385-->00:00:49.005 P2P streaming Sruthadh P2P
00:00:06.549-->00:00:08.409 you can watch, comment ’s urrainn dhut coimhead air ’s beachdan a chur ris
00:00:08.409-->00:00:10.106 and upload videos online, ’s videothan a luchdadh suas air loidhne
00:00:54.146-->00:00:55.446 it is streamed directly thèid a shruthadh gu dìreach
00:01:01.135-->00:01:02.835 bits of the video are shared thèid bloighean dhen video a cho-roinneadh
00:01:35.583-->00:01:36.933 one video at a time… video air video…