Key English Gaelic
00:00:10.106-->00:00:11.606 but there's more... ach tha barrachd ri fhaighinn…
00:01:07.694-->00:01:09.460 and efficent: agus èifeachdach:
00:01:27.231-->00:01:28.372 In the long run, Air a’ cheann thall,
00:01:30.240-->00:01:32.938 the Peertube instance that really suits you. air an ionstans de Pheertube a bhios iomchaidh dhut-sa.
00:00:50.938-->00:00:52.213 to run PeerTube. airson PeerTube a ruith.
00:00:27.997-->00:00:29.921 can be watched on Meow-tube! air Tiùb-nan-cat cuideachd!
00:00:58.813-->00:01:00.515 simultaneously the same video, an aon video aig an aon àm,
00:01:16.578-->00:01:18.889 with community-driven development. a tha ’ga leasachadh leis a’ choimhearsnachd.
00:00:49.638-->00:00:50.938 You don't need a data-center Cha bhi feum agad air ionad dàta
00:01:09.460-->00:01:10.590 a successfull video cha doir video soirbheachail
00:01:36.933-->00:01:38.536 just join PeerTube: cha leig thu leas ach dol an sàs air PeerTube:
00:00:26.501-->00:00:27.997 all of Dog-tube videos chì thu gach video de Thiùb-nan-con
00:00:04.153-->00:00:06.549 Like YouTube or Vimeo Coltach ri YouTube no Vimeo agus
00:00:18.856-->00:00:20.256 Federation Co-nasgadh
00:00:36.923-->00:00:38.259 This federation approach Cruthaichidh an co-nasgadh seo
00:00:00.000-->00:00:01.872 What is PeerTube? Dè th’ ann am PeerTube?
00:01:02.835-->00:01:04.452 between them in the background. eatorra sa chùlaibh.
00:00:15.164-->00:00:16.678 You can make the web yours, Faigh làmh an uachdair air an lìon,
00:01:32.938-->00:01:34.738 Make the web yours again, Faigh làmh an uachdair air an lìon a-rithist,
00:01:34.770-->00:01:35.583 get its control back, faigh smachd air thu fhèin,