Key English Gaelic
00:01:18.915-->00:01:21.538 Institutions, medias, communities, Nì buidhnean, meadhanan ’s coimhearsnachdan
00:01:21.538-->00:01:24.436 anyone can make their own videotube, no duine sam bith an tiùb video aca fhèin,
00:01:24.436-->00:01:26.755 with their own rules, at a low cost. leis na riaghailtean aca fhèin air glè bheag a chosgais.
00:01:27.231-->00:01:28.372 In the long run, Air a’ cheann thall,
00:01:28.372-->00:01:30.240 you'll be able to find and join nì thu lorg is gheibh thu ballrachd
00:01:30.240-->00:01:32.938 the Peertube instance that really suits you. air an ionstans de Pheertube a bhios iomchaidh dhut-sa.
00:01:32.938-->00:01:34.738 Make the web yours again, Faigh làmh an uachdair air an lìon a-rithist,
00:01:34.770-->00:01:35.583 get its control back, faigh smachd air thu fhèin,
00:01:35.583-->00:01:36.933 one video at a time… video air video…
00:01:36.933-->00:01:38.536 just join PeerTube: cha leig thu leas ach dol an sàs air PeerTube:
00:01:38.536-->00:01:40.151 Joinpeertube.org Joinpeertube.org