Key English Gaelic
00:00:00.000-->00:00:01.872 What is PeerTube? Dè th’ ann am PeerTube?
00:00:01.872-->00:00:04.153 Peertube is an open-source video platform. ’S e ùrlar videothan le bun-tùs fosgailte a th’ ann am Peertube.
00:00:04.153-->00:00:06.549 Like YouTube or Vimeo Coltach ri YouTube no Vimeo agus
00:00:06.549-->00:00:08.409 you can watch, comment ’s urrainn dhut coimhead air ’s beachdan a chur ris
00:00:08.409-->00:00:10.106 and upload videos online, ’s videothan a luchdadh suas air loidhne
00:00:10.106-->00:00:11.606 but there's more... ach tha barrachd ri fhaighinn…
00:00:11.616-->00:00:14.364 it empowers you to be more than a user! gheibh thu barrachd cumhachd na cleachdaiche simplidh!
00:00:15.164-->00:00:16.678 You can make the web yours, Faigh làmh an uachdair air an lìon,
00:00:16.678-->00:00:18.856 by installing your own PeerTube! is tu a’ stàladh am PeerTube agad fèin!
00:00:18.856-->00:00:20.256 Federation Co-nasgadh
00:00:21.563-->00:00:23.660 PeerTube instances can sync together. Gabhaidh ionstansan de PheerTube sioncronachadh.
00:00:23.660-->00:00:26.501 When Meow-tube chooses to sync with Dog-tube, Ma shioncronaicheas Tiùb-nan-cat ri Tiùb-nan-con,
00:00:26.501-->00:00:27.997 all of Dog-tube videos chì thu gach video de Thiùb-nan-con
00:00:27.997-->00:00:29.921 can be watched on Meow-tube! air Tiùb-nan-cat cuideachd!
00:00:30.213-->00:00:32.996 The video files stay on Dog-tube server Fuirichidh na videothan air frithealaiche Tiùb-nan-con
00:00:32.996-->00:00:34.119 while being streamed fhad ’s a tha iad ’gan sruthadh
00:00:34.119-->00:00:36.313 c gu Tiùb-nan-cat.
00:00:36.923-->00:00:38.259 This federation approach Cruthaichidh an co-nasgadh seo
00:00:38.589-->00:00:40.055 creates a video network lìonra de videothan
00:00:39.855-->00:00:41.555 with shared video-catalog le catalog co-roinnte de videothan