Key English Swedish
Tiny Tiny RSS pillar generator Tiny Tiny RSS pillar generator Pillar-generator för Tiny Tiny RSS
Created by {{- opentag}}Luc Didry{{- endtag}} Created by {{- opentag}}Luc Didry{{- endtag}} Skapad av {{- opentag}}Luc Didry{{- endtag}}
Source Source Källkod
Language Language Språk
Your instance Your instance Din instans
Web address of your Tiny Tiny RSS instance (without {{- opentag}}http(s)://{{- endtag}}) Web address of your Tiny Tiny RSS instance (without {{- opentag}}http(s)://{{- endtag}}) Webbadress till din Tiny Tiny RSS instance (utan {{- opentag}}http(s)://{{- endtag}})
How many CPU threads should be allocated to the update daemon? How many CPU threads should be allocated to the update daemon? Hur många processortrådar vill du tilldela uppdaterings-daemon?
Setting up email sending Setting up email sending Konfigurera e-postutskick
Display name of the email’s sender Display name of the email’s sender Avsändarens visningsnamn
Email sender address Email sender address Avsändaradress för e-post
Subject of digest emails Subject of digest emails Ämne för e-postmeddelanden med sammanfattningar
Registrations Registrations Registrering
Open registrations? Open registrations? Öppna för kontoregistrering?
Maximum number of accounts (when this number is reached, registrations are disabled. For an unlimited number of accounts, put {{- opentag}}0{{- endtag}}) Maximum number of accounts (when this number is reached, registrations are disabled. For an unlimited number of accounts, put {{- opentag}}0{{- endtag}}) Maximalt antal konton (när det här antalet har uppnåtts kommer registreringen stängas. Skriv {{- opentag}}0{{- endtag}} för obegränsat antal)
Admin account Admin account Administratörskonto
The login of the admin account is, without surprise, {{- opentag}}admin{{- endtag}}. The login of the admin account is, without surprise, {{- opentag}}admin{{- endtag}}. Administrationskontots användarnamn är, inte helt otippat, {{- opentag}}admin{{- endtag}}.
Email attached to admin account Email attached to admin account E-postadress att knyta till administratörskontot
Password of admin account Password of admin account Lösenord till administratörskontot
Apticron is a program that runs daily on your server and notifies you by email if package updates are available. Apticron is a program that runs daily on your server and notifies you by email if package updates are available. Apticron är ett program som körs dagligen på din server och meddelar dig via e-post om det finns uppdateringar tillgängliga till något paket.
Install apticron? {{- opentag}}recommended{{- endtag}} Install apticron? {{- opentag}}recommended{{- endtag}} Installera apticron? {{- opentag}}rekommenderas{{- endtag}}