Key English Swedish
Admin account of your instance Admin account of your instance Administratörskonto på din instans
Activate contact form? {{- opentag}}recommended{{- endtag}} Activate contact form? {{- opentag}}recommended{{- endtag}} Aktivera kontaktformulär? {{- opentag}}rekommenderas{{- endtag}}
Activate transcoding? {{- opentag}}recommended{{- endtag}} Activate transcoding? {{- opentag}}recommended{{- endtag}} Aktivera omkodning? {{- opentag}}rekommenderas{{- endtag}}
Number of days on which trending videos will be calculated Number of days on which trending videos will be calculated Antal dagar som används vid beräkning av populära videor
Username Username Användarnamn
Terms of use (support {{- opentag}}Markdown{{- endtag}}) Terms of use (support {{- opentag}}Markdown{{- endtag}}) Användarvillkor (stöder {{- opentag}}Markdown{{- endtag}})
Use the email daemon of your PeerTube server Use the email daemon of your PeerTube server Använd din PeerTube-servers e-postdaemon
Use TLS? Use TLS? Använd TLS?
Apticron is a program that runs daily on your server and notifies you by email if package updates are available. Apticron is a program that runs daily on your server and notifies you by email if package updates are available. Apticron är ett program som körs dagligen på din server och meddelar dig via e-post om det finns uppdateringar tillgängliga till något paket.
Reset Reset Återställ
Disable StartTLS? Disable StartTLS? Avaktivera StartTLS?
Email sender address Email sender address Avsändaradress för e-post
If you want to explain on what type of hardware your PeerTube instance runs. For ex. “2 vCore, 2GB RAM…” If you want to explain on what type of hardware your PeerTube instance runs. For ex. “2 vCore, 2GB RAM…” Berätta vilken typ av hårdvara din PeerTube-instans körs på. Till exempel ”2 vCore, 2GB RAM …”
Your instance Your instance Din instans
Whether or not an administrator must manually validate a new follower Whether or not an administrator must manually validate a new follower En administratör måste godkänna nya följare manuellt
Federation Federation Federation
Homepage Homepage Hemsida
How long do you plan to maintain this instance? How long do you plan to maintain this instance? Hur länge planerar du underhålla instansen?
How many CPU threads should be allocated to transcoding? How many CPU threads should be allocated to transcoding? Hur många processortrådar skall användas för omkodning?
How will you pay the PeerTube instance server? With you own funds? With users donations? Advertising? How will you pay the PeerTube instance server? With you own funds? With users donations? Advertising? Hur tänker du finansiera instansens server? Med egna medel, donationer från användare eller reklam?