English Catalan
Abkhazian Abkhaz
Activism Activisme
Afar Àfar
Afrikaans Afrikaans
Akan Àkan
Albanian Albanès
American Sign Language Llengua de Signes Nord-Americana
Amharic Amhàric
Animals Animals
Arabic Àrab
Aragonese Aragonès
Armenian Armeni
Art Art
Assamese Assamès
Attribution Atribució
Attribution - No Derivatives Atribució - Sense Derivats
Attribution - Non Commercial Atribució: No Comercial
Attribution - Non Commercial - No Derivatives Attribution - No Comercial - Sense Derivats
Attribution - Non Commercial - Share Alike Atribució - No Comercial - Compartir per igual
Attribution - Share Alike Reconeixement - Compartir Igual