English Turkish
progress bar timing: currentTime={1} duration={2} {1} / {2}
{1} is loading. {1} yükleniyor.
captions settings açıklama ayarları
descriptions settings açıklama ayarları
, opens captions settings dialog , açıklama ayarları iletişim kutusunu açar
, opens descriptions settings dialog , açıklama ayarları iletişim kutusunu açar
Caption Settings Dialog Açıklama Ayarları Penceresi
Captions Açıklamalar
Descriptions Açıklamalar
captions off açıklamalar kapalı
descriptions off açıklamalar kapalı
Stream Type Akış türü
Dropshadow Alt gölge
subtitles settings altyazı ayarları
, opens subtitles settings dialog , altyazı ayarları iletişim kutusunu açar
Subtitles Altyazılar
Subtitles/CC Altyazılar/CC
subtitles off altyazılar kapalı
Background Arka plan
Settings Ayarlar