English Swedish
Player mode Player mode
Play in loop Play in loop
Playlist: {1} Playlist: {1}
Proportional Sans-Serif Proportionerlig sans-serif
Proportional Serif Proportionerlig serif
Red Röd
Live Latency Sändningsfördröjning
peer servent
peers serventer
Script Skript
Dropshadow Skuggning
End of dialog window. Slut på dialogruta.
Small Caps Små kapitäler
Play Spela
Replay Spela igen
Play Video Spela upp video
Close Stäng
Close Modal Dialog Stäng dialogruta
Stats for nerds Statistik för nördar
Stream Type Strömningstyp