English Swedish
{1} / {2} dropped of {3} {1} / {2} dropped of {3}
{1} from servers · {2} from peers {1} from servers · {2} from peers
{1} is loading. {1} laddar.
{1} seconds {1} sekunder
A network error caused the media download to fail part-way. Ett nätverksfel gjorde att nedladdningen av videon misslyckades.
Audio Player Ljudspelare
Audio Track Ljudspår
Auto Auto
Background Bakgrund
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window. Början av dialogruta. Tryck Escape för att avbryta och stänga fönstret.
Black Svart
Blue Blå
Buffer Progress Buffer Progress
Buffer State Bufferttillstånd
Captions Textning
Caption Settings Dialog Dialogruta för textningsinställningar
captions off Textning av
captions settings textningsinställningar
Casual Ledig stil
Chapters Kapitel