English Swedish
Depressed Nedsänkt
Uniform Enhetlig
Dropshadow Skuggning
Font Family Typsnitt
Proportional Sans-Serif Proportionerlig sans-serif
Monospace Sans-Serif Monospace sans-serif
Proportional Serif Proportionerlig serif
Monospace Serif Monospace serif
Casual Ledig stil
Script Skript
Small Caps Små kapitäler
Reset Återställ
restore all settings to the default values återställ alla inställningar till sina standardvärden
Done Klar
Caption Settings Dialog Dialogruta för textningsinställningar
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window. Början av dialogruta. Tryck Escape för att avbryta och stänga fönstret.
End of dialog window. Slut på dialogruta.
{1} is loading. {1} laddar.
Uses P2P, others may know you are watching this video. Använder P2P, andra kan veta att du tittar på den här videon.