English Swedish
Video UUID Video-UUID
Viewport / Frames Visningsyta / Bildrutor
Resolution Upplösning
Volume Volume
Codecs Kodekar
Color Color
Connection Speed Uppkopplingshastighet
Network Activity Nätverksaktivitet
Total Transfered Överfört totalt
Download Breakdown Nerladdningsdetaljer
Buffer Progress Buffer Progress
Buffer State Bufferttillstånd
Live Latency Sändningsfördröjning
off av
Player mode Player mode
Audio Player Ljudspelare
Video Player Videospelare
Play Spela
Pause Pausa
Replay Spela igen