English Swedish
Video UUID Video-UUID
Viewport / Frames Visningsyta / Bildrutor
Resolution Upplösning
Volume Volume
Codecs Kodekar
Color Color
Connection Speed Uppkopplingshastighet
Network Activity Nätverksaktivitet
Total Transfered Överfört totalt
Download Breakdown Nerladdningsdetaljer
Buffer Progress Buffer Progress
Buffer State Bufferttillstånd
Live Latency Sändningsfördröjning
P2P P2P
{1} seconds {1} sekunder
enabled aktiverad
Playlist: {1} Playlist: {1}
disabled inaktiverad
off av
Player mode Player mode