English Albanian
off
{1} is loading. {1} po ngarkohet.
None Asnjë
Auto Auto
Blue Blu
Buffer Progress Buffer Progress
Quality Cilësi
Color Color
Caption Settings Dialog Dialog Rregullimesh Legjendash
Window Dritare
Modal Window Dritare Modale
White E bardhë
Progress Ecuri
Green E gjelbër
Viewport / Frames Ekran / Kuadro
Red E kuqe
You aborted the media playback E ndërpretë luajtjen e medias
Magenta E purpur
Yellow E verdhë
Black E zezë