English Albanian
Depressed Të shtypura
Uniform Të njëtrajtshme
Dropshadow Hija
Font Family Familje Shkronjash
Proportional Sans-Serif Proportional Sans-Serif
Monospace Sans-Serif Monospace Sans-Serif
Proportional Serif Proportional Serif
Monospace Serif Monospace Serif
Casual Informal
Script Programth
Small Caps Kapitale të Vogla
Reset Riktheje te parazgjedhjet
restore all settings to the default values rikthe krejt rregullimet te vlerat parazgjedhje
Done U bë
Caption Settings Dialog Dialog Rregullimesh Legjendash
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window. Fillim i dritares së dialogëve. Shtypja e tastit Esc do ta anulojë veprimin dhe mbyllë dritaren.
End of dialog window. Hap dritare dialogu.
{1} is loading. {1} po ngarkohet.
Uses P2P, others may know you are watching this video. Përdor P2P, të tjerë mund të dinë që po shihni këtë video.