English Slovenian
Audio Player Predvajalnik zvoka
Video Player Video predvajalnik
Play Predvajaj
Pause Premor
Replay Ponovitev
Current Time Trenutni čas
Duration Trajanje
Remaining Time Preostali čas