English Romanian
Audio Player Player Audio
Auto Auto
Black Negru
Blue Albastru
Copy embed code Copiază codul de încorporare
Copy magnet URI Copiază URI-ul magnet
Copy the video URL Copiază URL-ul acestui video
Copy the video URL at the current time Copiază URL-ul acestui video la poziția curentă
Cyan Turcoaz
Duration Durată
Fullscreen Ecran complet
Go to the video page Mergi la pagina video-ului
Green Verde
Magenta Magenta
peer partener
peers parteneri
Progress Progres
Progress Bar Bară de progres
Quality Calitate
Red Roșu