English Polish
{1} is loading. {1} ładuje się.
progress bar timing: currentTime={1} duration={2} {1} z {2}
Auto Automatyczna
Non-Fullscreen Bez pełnego ekranu
Monospace Sans-Serif Bezszeryfowe o stałej szerokości
White Biały
A network error caused the media download to fail part-way. Błąd sieci spowodował, że zawartość multimedialna została pobrana tylko częściowo.
None Brak
Buffer Progress Buffer Progress
Buffer State Buffer State
Captions CC
captions off CC są wyłączone
Dropshadow Cień
Codecs Codecs
Unmute Cofnij wyciszenie
Color Color
Connection Speed Connection Speed
Cyan Cyjanowy
Black Czarny
Duration Czas trwania