English Polish
Uniform Jednolity
Dropshadow Cień
Font Family Rodzina czcionek
Proportional Sans-Serif Proporcjonalne bezszeryfowe
Monospace Sans-Serif Bezszeryfowe o stałej szerokości
Proportional Serif Proporcjonalne szeryfowe
Monospace Serif Szeryfowe o stałej szerokości
Casual Ozdobne
Script Pismo odręczne
Small Caps Kapitaliki
Reset Resetuj
restore all settings to the default values przywróć wszystkie ustawienia do wartości domyślnych
Done Gotowe
Caption Settings Dialog Okno ustawień napisów
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window. Początek okna dialogowego. Przycisk Escape anuluje i zamknie okno.
End of dialog window. Koniec okna dialogowego.
{1} is loading. {1} ładuje się.
Uses P2P, others may know you are watching this video. Korzysta z P2P, inni mogą dowiedzieć się, że oglądasz ten film.