English Occitan
{1} is loading. {1} es a cargar.
A network error caused the media download to fail part-way. Una error de ret a provocat un fracàs del telecargament.
Audio Player Lector àudio
Audio Track Pista àudio
Auto Auto
Background Rèireplan
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window. Debuta de la fenèstra. Escapar anullarà e tamparà la fenèstra.
Black Negre
Blue Blau
Buffer Progress Buffer Progress
Buffer State Buffer State
Captions Legendas
Caption Settings Dialog Fenèstra de paramètres de legenda
captions off Legendas desactivadas
captions settings paramètres de legenda
Casual Manuscrita
Chapters Capítols
Close Tampar
Close Modal Dialog Tampar la fenèstra
Codecs Codecs