English Basque
Quality Kalitatea
Auto Auto
Speed Abiadura
Subtitles/CC Azpitituluak
peers parekoak
peer pareko
Go to the video page Joan bideoaren orrira
Settings Ezarpenak
Watching this video may reveal your IP address to others. Bideo hau ikustean, zure IP helbidea beste batzuei erakutsi diezaiekezu.
Copy the video URL Kopiatu bideoaren URL-a
Copy the video URL at the current time Kopiatu bideoaren URL-a uneko denboran
Copy embed code Kopiatu txertatzeko kodea
Copy magnet URI Kopiatu URI magnet-a
Total downloaded: Jaitsitakoa guztira:
Total uploaded: Igotakoa guztira:
From servers: Zerbitzarietatik:
From peers: Parekoengandik:
Normal mode Modu normala
Stats for nerds Stats for nerds
Theater mode Antzoki modua