English Swedish
highlight markera
subtitles undertexter
captions textning
code of conduct uppförandekod
announcement massmeddelande
annotation anmärkning
Token Nyckel
(live) stream key sändningsnyckel
replay repris
content innehåll (det som förmedlas i bild eller ljud)
VOD video on demand
tracker tracker
auth autentisering
authentication autentisering
banner omslagsbild
moderation moderering
handle handtag
Quota
live
permanent live